ZMLK De Meidoornschool

Algemene informatie

Naast de theoretische vakken in school is het belangrijk dat onze VSO leerlingen in de dagelijkse werkomgeving ervaringen buiten de school opdoen, dit is de beste leermethode.

Als school hebben we de opdracht de leerling toe te leiden naar een passende werkplek c.q. woonplek. Daarbij is het de kernopdracht om de leerling te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Het voorbereiden op arbeid en wonen, in welke vorm dan ook, is dientengevolge een van de belangrijkste onderdelen van het onderwijs in onze school.

Het doel is de leerlingen toe te rusten met die competenties, die vereist zijn voor een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Onze leerlingen leren het meest van praktisch onderwijs in levensechte situaties. Structuur, overzichtelijkheid en herhaling zijn daarbij sleutelwoorden. Het leren in de praktijk, zowel binnen als buiten de school, moet de leerlingen ervaringen opleveren, waarmee ze zich op hun eigen niveau kunnen redden in hun toekomstige woon- en werkomgeving.  

Flyer

Flyer

Recent nieuws

5
sep

Nieuwsbrief September 2018

De nieuwsbrief van september 2018 staat online. Heel veel leesplezier gewenst!    

Lees meer »

10
jul

Jaarverslag medezeggenschapsraad

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws