ZMLK De Meidoornschool

Oktober 2017

Inspectiebezoek

Dinsdag 26 september jongstleden heeft de school bezoek gehad van twee inspecteurs van de onderwijsinspectie. Naast het voeren van gesprekken met de directie, de Commissie van Begeleiding, het zorgteam en de stage coördinator en zijn er door de inspecteurs klassenbezoeken afgelegd en zijn ze op locaties geweest waar groepen leerlingen stage lopen. Naast enige aanbevelingen hebben we te horen gekregen dat we aan alle eisen voldoen en dat we trots mogen zijn op datgene wat me met onze leerlingen bereiken. Zowel op cognitief gebied als met het zoeken en vinden van de  juiste werkplekken voor onze leerlingen, bereiken we prachtige resultaten. Al met al waren we dik tevreden met deze feedback en ging het voltallige team, net als alle andere werkdagen, met een brede glimlach aan het eind van de dag naar huis.

Even voorstellen nieuwe schoolcommissieleden:

Hallo,

Mijn naam is Gerard Scholtens, ben getrouwd met Miranda en ben de vader van Noa uit SO 2 ……….. tegenwoordig groep Geel. Ik ben werkzaam bij Collé Rental & Sales als commercieel medewerker verhuur & verkoop van grote bouwmachines, wat een leuke maar hectische en drukke baan is.

Mag in mijn vrije tijd, graag met mijn beide dames leuke dingen doen. Soms een beetje mountainbiken en lekker languit op de bank filmpje kijken hoort er ook bij.

Ik zit al een aantal jaren in de schoolcommissie van de Meidoornschool, wat ik met veel plezier doe. Dit termijn hebben ze mij de voorzittershamer gegeven. We zullen als schoolcommissie met z’n allen de schouders er onder zetten.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Scholtens

Hallo lezers van de nieuwsbrief!

Mijn naam is Anja Strockmeijer en ik ben als nieuw lid gestart in de schoolcommissie van de meidoornschool. Sinds een jaar ben ik als pleegouder betrokken op de meidoornschool omdat Nikita toen voor het eerst naar de meidoornschool ging. Nikita zit in groep rood (SO1). 

Ik ben getrouwd met Jan Aike, we hebben 4 eigen kinderen en 2 pleegkinderen. In mijn vrije tijd lees ik een goed boek of ga ik een uurtje wandelen.

Groetjes Anja

.Diplomering

Donderdag 28 september jongstleden mochten juf Marjan, meester Jasper en juf Sabine hun diploma in ontvangst nemen. Alle drie collega’s hebben na twee jaar flink aan de studie te zijn geweest hun master EN behaald. Nogmaals van harte gefeliciteerd met het behalen van dit prachtige resultaat!

Stakingsdag 5 oktober 2017

Graag herinneren we u eraan dat donderdag 5 oktober 2017 de school dicht is vanwege de landelijke stakingsdag in het primair onderwijs. Alle leerlingen zijn die dag vrij. U heeft hierover inmiddels een aparte brief ontvangen.

Kinderboekenweek

Woensdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is: ‘Gruwelijk eng’. Binnen de Meidoornschool beperken we dit thema enigszins en houden we het bij ‘eng’. 

Tijdens de Kinderboekenweek zullen er diverse activiteiten rondom dit thema worden georganiseerd. U zult er vast en zeker over lezen en horen.

Herfstvakantie

Van 23 oktober tot en met 27 oktober hebben we herfstvakantie. Maandag 30 oktober gaan we weer van start. Alvast een fijne vakantie gewenst

Bijbelvertelrooster

02 oktober: De verloren zoon

09 oktober: De barmhartige Samaritaan

16 oktober: De zaaier

Weggeefwinkel

De weggeefwinkel is inmiddels weer geopend. Alle zomerkleding heeft plaatsgemaakt voor de najaars- en wintercollectie. Nu al kunnen we zeggen dat het een groot succes is. Het is fantatisch om te zien hoe leerlingen aan het shoppen zijn om vervolgens als tevreden klanten (leerlingen) de winkel weer uit te gaan. We ontvangen daarnaast veel leuke reacties van ouders en leerlingen op  de weggeefwinkel in de school. Dat doet ons deugd!

September 2017

Nieuw schooljaar

Met enthousiasme zijn alle collega’s aan het nieuwe schooljaar begonnen.

Afgelopen maandag zijn ook de leerlingen weer van start gegaan.

We gaan er samen een goed jaar van maken waarin het werkplezier een grote rol mag spelen.

Website

Nieuwsbrief kwijt of niet ontvangen? Graag attenderen we u op de website van de school. Hier vindt u het meest actuele nieuws maar ook de informatie vanuit de groepen, daarnaast zijn er prachtige foto’s van allerlei activiteiten te vinden waar u vast veel plezier aan zult beleven.

Ouderportaal

In het ouderportaal stelt de school informatie beschikbaar voor ouders. U kunt er nieuwsberichten vanuit de groep maar vooral ook individuele gegevens van uw eigen kind vinden. Van testresultaten tot verzuim, kortom er staat veel in. Indien u problemen ondervindt met het ouderportaal of indien u uw inloggegevens kwijt bent kunt u dit telefonisch doorgeven.

Informatieve ouderavond ‘De Vreedzame school’.

Nogmaals herinneren we u eraan dat de informatieve ouderavond voor het SO en VSO gepland staat op donderdag 28 september 2017, aanvang 19.00 uur. U ontvangt voor deze avond een aparte uitnodiging. Het thema is ‘De Vreedzame school’. Dit thema is gekozen omdat we als school hiermee van start gaan.

Bijbelvertelrooster

04 september: De tien meisjes

11 september: De talenten

18 september: Het verloren schaap

25 september: De wijze en de dwaze bouwer

Even voorstellen

Hallo allemaal,

Mijn naam is Janka Lanting, ik woon in Ter Apel met mijn man, 2 kinderen, 2 honden en 2 konijnen. Ik ben werkzaam bij MEE Groningen en vanuit deze organisatie mag ik

Schoolmaatschappelijk Werker zijn op de Meidoornschool.

Naast de Meidoornschool werk ik ook op Ubbo Emmius afdeling Praktijkonderwijs in Stadskanaal. In Groningen werk ik op verschillende scholen bij Stichting WIJ.

 

Weggeefwinkel

De winkel om gratis kleding af te halen is weer geopend vanaf 18 september. Kleding kan uitgezocht en meegenomen worden door de voucher in te leveren.

Teamuitje en Studiedag

Vrijdag 7 juli en maandag 10 juli zijn alle SO en VSO leerlingen vrij. Vrijdags vanwege het jaarlijkse personeelsuitje en ‘s maandags vanwege een studiedag. Vlak voor de zomervakantie voor de leerlingen dus een lekker lang weekend!

Afscheidsavond schoolverlaters en certificering praktijkvakken en LoLstages

Nogmaals willen we graag de afscheidsavond op dinsdag 18 juli aanstaande voor onze VSO leerlingen onder uw aandacht brengen. De afscheidsavond is bedoeld voor de leerlingen die hun schoolcarrière beëindigen omdat zij uitstromen of al uitgestroomd zijn naar werk. De leerlingen die afscheid gaan nemen worden voor deze gelegenheid schriftelijk uitgenodigd door meester Vincent of juf Paulien. De afscheidsavond begint om 19.00 uur. Op vrijdagmiddag 14 juli, aanvang 13.00 uur, zullen de VSO leerlingen die in aanmerking komen voor een certificaat van één van de praktijkvakken of de ‘Leren op Locatie’ stages in het zonnetje worden gezet. Dit jaar wordt dit dus niet op een avond georganiseerd maar onder schooltijd zonder ouders/verzorgers.

Schoolgidsen en bijlage schoolgidsen 2017-2018

De schoolgidsen van het SO en het VSO zullen voor de zomervakantie op de website worden geplaatst. Indien uw e-mailadres niet bekend is bij ons, kunt u de site raadplegen om de schoolgidsen te lezen. Is uw e-mailadres wel bekend dan zult u de gids(en) per e-mail ontvangen. De bijlagen van de schoolgidsen zullen zowel in papieren versie als per e-mail worden verspreid.

Scholing team 2017-2018

Aan het einde van dit schooljaar is het team gestart met een scholing feedbackrijke school en vreedzame school. Beide trajecten worden begeleid door het Centrum Educatieve Diensten te Rotterdam.

De Feedbackrijke School

Feedback geven en feedback ontvangen: beide zijn belangrijk in het onderwijs. Leerlingen die feedback mogen geven en krijgen, nemen actiever deel aan het leerproces. Leraren krijgen beter zicht op het leerproces van de leerlingen en kunnen het onderwijs beter afstemmen wanneer zij regelmatig feedback krijgen op hun lessen. Juiste feedback draagt bij aan het welbevinden op school, aan een veilig schoolklimaat.

Feedback geven en krijgen is dus van essentieel belang!
 

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor scholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een wekelijkse lessenserie.

Als team hebben we ontzettend veel zin in beide scholingen omdat we er van overtuigd zijn dat beide trajecten bijdragen aan nog meer kwaliteit in het onderwijsaanbod. Als Meidoornteam vinden we dat zeer belangrijk. Werken aan een professionele cultuur en werken aan goed burgerschap, kortom werken aan een goed mens willen en kunnen zijn, juist ook voor onze kinderen en jongeren!

Groepsindeling en bemensing 2017-2018

SO:

Sterren SO/VSO

Juf Ita (ma, di)

Juf Ellen (wo, do, vr)

VSO :

Brugklas

Juf Immy (ma, wo, do)

Juf Joke (di, vr)

Groep Rood (Onderbouw)

Juf Elsina ma, di)

Juf Elly (wo)

Juf Karin (do, vr)

VSO 1

Juf Marjan W. (di)

Meester Jasper (ma, wo, do, vr)

 

Groep Geel (Profiel 3)

Juf Marjan S. (ma, di, wo)

Juf Inge (do, vr)

VSO 2

Meester Bart (ma, di, wo, vr)

Juf Marjan W. (do)

Groep Groen (Profiel 4A)

Meester Adriaan (ma, di, wo, do, vr)

VSO 3

Juf Sabine (wo, do, vr)

Groep Blauw (Profiel 4B)

Juf Gerda (ma, di, wo)

Juf Wilma (do, vr)

VSO 4

Juf Paulien (wo)

Meester Vincent (do, vr)

GRATIS KLEDINGVANAF 4 JULI!

De Meidoornschool gaat van start met een nieuwe interne ‘Leren op Locatie’ plek, alwaar leerlingen hun arbeidsvaardigheden kunnen trainen.
Dit keer in de vorm van een weggeefwinkel. Een winkel waar soms nieuwe en ook tweedehands kleding, schoenen en accessoires worden weggegeven.

In eerste instantie kunnen alleen ouders en leerlingen van de Meidoornschool in deze winkel shoppen. In de toekomst hopen we dat ook mensen van buiten de school komen shoppen.

Hoe gaat het shoppen in zijn werk

Elke maand staat er in de nieuwsbrief een coupon die recht geeft op 4 kledingstukken naar keuze per gezin. (zie website nieuwsbrief PDF link homepagina).

U kunt met deze coupon betalen aan de kassa.

Waar is de weggeefwinkel

De weggeefwinkel is te vinden aan de Vlaanderenlaan 7 (in de Meidoornschool)

Openingstijden:

Dinsdag          09.30 uur - 11.30 uur.

Woensdag      10.00 uur - 11.30uur.

Donderdag    13.00 uur - 14.30uur.

Kom shoppen!

We hebben leuke zomerkleding, petten, schoenen, sieraden en andere leuke artikelen!

Op = Op en Weg = Weg!

Zomervakantie

We gaan op naar de zomervakantie met veel gezellige afsluitende activiteiten.

Donderdag 20 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen.

Ze krijgen dan alle werk, werkjes en het portfolio mee naar huis.

We hebben zomervakantie tot en met vrijdag 1 september 2017. Maandag 4 september zijn de leerlingen weer hartelijk welkom voor een nieuw schooljaar!

We wensen iedereen een geweldige zomervakantie!

Ontwikkelingsperspectief Plan

Donderdag 29 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de ontwikkelingsperspectief besprekingen die op school plaatsvinden betreffende uw zoon/dochter. U wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw zoon/dochter. We benadrukken dat deze besprekingen een verplichtend karakter hebben, u wordt vriendelijk doch dringend verzocht op de gemaakte afspraak te komen.

Schoolreis en schoolkamp

 

Er kon vanaf februari alweer gespaard worden voor de schoolreisjes en het schoolkamp, zoals u weet zijn de schoolreisjes en het schoolkamp aan het begin van het nieuwe schooljaar in plaats van aan het einde van dit schooljaar.

 

Leerlingen mogen op maandag een bedrag meenemen naar school. U ontvangt van de groepsleerkracht een kwitantie. We adviseren wederom om alvast een begin te maken met het sparen. Een aantal leerlingen van VSO 2 zullen deze week van de leerkracht horen of zij volgend schooljaar naar VSO 3 gaan zodat deze leerlingen kunnen gaan sparen voor het schoolkamp.

Afscheidsavond schoolverlaters en certificering praktijkvakken en LoLstages

Op dinsdagavond 18 juli, aanvang 19.00 uur, zal er afscheid worden genomen van een aantal VSO leerlingen die hun schoolcarrière beëindigen omdat zij uitstromen of al uitgestroomd zijn naar werk. Voorgaande jaren namen we afscheid in de laatste week voor de zomervakantie onder schooltijd. We kiezen er dit jaar voor om dit op een avond te organiseren zodat we meer tijd en aandacht aan dit afscheidsfeest kunnen geven. Ouders/verzorgers, collega’s en klasgenoten van de schoolverlaters zijn van harte welkom!

Op vrijdagmiddag 14 juli, aanvang 13.00 uur, zullen de VSO leerlingen die in aanmerking komen voor een certificaat van één van de praktijkvakken of de leren op locatie stages in het zonnetje worden gezet. Dit jaar wordt dit niet op een avond georganiseerd maar onder schooltijd zonder ouders/verzorgers.

We hebben deze verandering ingezet omdat we meer recht aan de schoolverlaters willen doen. De meeste leerlingen maken een lange carrière op de Meidoornschool. Sommige komen op hun 4 jarige leeftijd binnen en vertrekken rond hun 18e  levensjaar.

Afscheid nemen doet dan best een beetje pijn…..tegelijkertijd zijn we altijd enorm trots wanneer onze kanjers een plek op de arbeidsmarkt hebben gekregen en dat is wat we willen vieren!

Fietsexamen

Dinsdagmiddag 6 juni jongstleden werd het praktisch fietsexamen afgenomen voor een aantal leerlingen in het VSO. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en de politie controleerden de kandidaten langs het parcours. Na afloop hoorden alle deelnemers dat het examen voor iedereen succesvol was verlopen. Met een prachtig diploma in de tas én lovende woorden van de politie waren alle geëxamineerde leerlingen dik tevreden.

Bijbelrooster

05 juni:

Vrij i.v.m. Pinkstervakantie

12 juni:

Petrus en Johannes genezen een man

19 juni:

Filippus ontmoet een reiziger

26 juni:

Dorkas

 

 

Mei 2017

Feestavond Geert Teis

De feestavond in Geert Teis die speciaal voor onze leerlingen georganiseerd wordt door studenten van het Noorderpoortcollege, komt steeds dichterbij. Inmiddels is de kaartverkoop in volle gang Tijdens deze feestavond worden dromen en wensen van onze leerlingen vervuld. We hopen dat de stoelen in Geert Teis die avond goed bezet zijn en dat het een onvergetelijke avond gaat worden!

Primeur

Woensdag 12 april jongstleden heeft de eerste scholier van de Meidoornschool zijn arbeidscontract ondertekend na de invoering van de Participatiewet. Het betreft een betaalde afspraakbaan. In deze wet staat dat mensen met een arbeidsbeperking hulp of begeleiding kunnen krijgen bij het vinden van een baan of in aanmerking komen voor een afspraakbaan. Door de samenwerking met slagerij Klein, de gemeente Stadskanaal en de Meidoornschool is Henderie Nijhof de eerste leerling die in het kader van deze wet nu een arbeidscontract heeft. Bij de ondertekening van dit officiële moment waren de wethouder, de krant en vanzelfsprekend een trotse Henderie aanwezig. Voor juf Paulien en meester Vincent was het ook een speciaal moment. Als stagecoördinatoren waren zij zeer nauw betrokken bij dit proces en uitermate tevreden met het bereikte resultaat.

 

Informatieve ouderavond

Onlangs hebt u een uitnodiging voor de extra informatieve ouderavond voor het SO en VSO ontvangen. Aan ouders/verzorgers in het SO zal er voorlichting worden gegeven over de nieuwe groepsstructuur bedoeld voor het schooljaar 2017-2018. In het VSO kunt u informatie vanuit de gemeente Stadkanaal en het UWV ontvangen over het traject dat leerlingen doorlopen zodra uitstroom van school naar werk in zicht komt. We bevelen deze avond gezien de belangrijke onderwerpen van harte bij u aan.

Mini Hemelvaartvakantie

Alle leerlingen zijn vanaf woensdag 24 mei 2017 tot en met vrijdag 26 mei 2017 vrij.

We wensen u allen fijne dagen en hopelijk zijn het warmere en drogere dagen dan met Pasen.

Bijbelvertelrooster

01 mei: De twee vrienden uit Emmaüs

08 mei: Thomas gelooft het niet

15 mei: De wonderbare visvangst

22 mei: Hemelvaart

29 mei: Uitstorting van de Heilige Geest

April 2017

Feestavond én Dromen en wensen

Donderdagavond 11 mei is de feestavond in Geert Teis die speciaal voor onze leerlingen georganiseerd wordt door studenten van het Noorderpoortcollege. Tijdens deze feestavond worden dromen en wensen van onze leerlingen vervuld. De voorbereidingen voor het feest zijn al in volle gang. Een aantal van onze leerlingen heeft haar/zijn droom al in vervulling zien gaan. Welke dat zijn? Dát houden we nog even geheim, een klein tipje van de sluier willen we echter wel oplichten. Handboeien, politiewagen, sirene en ook nog de cel in…..donderdagavond 11 mei zult u zien hoe dit is afgelopen. Nadere informatie over het tijdstip en toegangskaartjes volgt middels een aparte brief.

Koningsspelen

In het SO worden op vrijdag 21 april de Koningsspelen gehouden.

We beginnen die dag met een gezamenlijk ontbijt.

Daarna zullen er feestelijke- en sportieve activiteiten voor de leerlingen zijn.

Woensdag 27 april is het Koningsdag. Deze dag valt in de vakantie en zijn we dus vrij.

Paaseitjesactie schoolcommissie

De paaseitjesactie van de schoolcommissie heeft een fantastisch bedrag opgeleverd. De verkoop van de overheerlijke praline gevulde eitjes heeft een netto opbrengst van bijna

€ 800,00 opgeleverd. Een fantastisch bedrag, wat tegoed komt aan de kas van de schoolcommissie.

Een ieder die haar/zijn ‘steentje’ aan de verkoop heeft bijgedragen willen we hartelijk bedanken. Met name Franciska Broekman, lid van de schoolcommissie heeft een enorme inzet laten zien voor wat betreft de inkoop, verkoop en het inpakken van de eitjes. Hulp kwam er van  Miranda Scholtens, Rilana Schimmel en leerlingen van VSO 4. Namens de paashaas, alle leerlingen en team, top gedaan!  

De schoolcommissie kan alle extra inkomsten goed gebruiken om vervolgens weer leuke activiteiten of speelmaterialen voor de leerlingen te kunnen bekostigen.

Personeelszaken

De griepepidemie ligt gelukkig achter ons. Deze keer heeft de griep veel leerlingen en collega’s te pakken gehad. Dankzij extra inzet van diverse collega’s hebben we de groepen draaiende kunnen houden. Waarvoor, ook vanaf hier, onze dank!

Voor de leerlingen was en is het best wennen dat er bij ziekte een wisseling van collega’s op de werkvloer plaatsvindt. Desalniettemin gaat hier onze voorkeur naar uit in plaats van dat we groepen leerlingen thuis moeten houden. We hopen hiervoor op uw begrip.

Een aantal van onze collega’s kan (nog) niet volledig of gedeeltelijk  aan het werk. We wensen hen wederom sterkte en hopen dat de weg naar herstel voorspoedig zal gaan verlopen.

Juf Grieta haar herstel verloopt naar haar eigen zeggen moeizaam. Ze hoopt rust te vinden in haar denken en haar doen. Ook het herstel van meester Samuël duurt langer dan hem lief is.

Juf Regina, meester Bart en juf Gerda doen hun best weer volledig te gaan werken. We wensen hen hierbij succes én zet hem op! De schoolschoonmaakster Alma Kruize van het VSO wordt tijdelijk vervangen door Monique Moes. Alma heeft last van een zeer been en moet op advies van de huisarts rust nemen. Beterschap gewenst!

Zoals u weet is juf Trea gedurende de afwezigheid van juf Grieta als interim directeur aangesteld. Juf Amanda heeft de intern begeleidende taken van juf Trea overgenomen. Als team zijn we erg blij dat onze directeur-bestuurder dhr. M. Wever akkoord heeft gegeven voor deze constructie. Met elkaar zetten we de schouders eronder om dit schooljaar alle lopende processen en ontwikkelingen voort te zetten, daarnaast zijn we al druk bezig met alle voorbereidingen voor het schooljaar 2017-2018. Kortom, de vaart én de motivatie zit er goed in wat zich uiteindelijk weer vertaalt naar kwalitatief goed onderwijs voor uw kind.

Vrije dagen en Vakantie

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is de school gesloten. Dinsdag 18 april is de school weer geopend om vervolgens weer een week dicht te gaan van maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april. Dit vanwege de ‘mei’ vakantie die in april valt….

We wensen u en jullie allen hele fijne Paasdagen en een zonnige vakantie!

Fruit eten

Steeds vaker constateren we dat er in plaats van fruit, allerlei andere versnaperingen worden meegeven voor het ‘fruit eten’ in de ochtend. Hierbij verzoeken we u vriendelijk doch dringend alleen iets gezonds mee te geven.

Om alvast te noteren

Donderdag 29 juni vinden alle oudergesprekken plaats rondom het ontwikkelings perspectiefplan. We vinden het belangrijk deze datum nu al door te geven omdat het verplicht is dat ouders/verzorgers bij deze bespreking aanwezig zijn (zie hiervoor ook de schoolgids).

De leerkracht van uw zoon/dochter maakt te zijner tijd een tijdsafspraak voor deze dag.

Bijbelvertelrooster

Maandag 03 april: Palmpasen

Maandag 10 april: Het graf is leeg

Namens de directie,

Gisela Nap

 

Even voorstellen!                       

Het ziet er naar uit dat juf Grieta haar herstel langere tijd zal duren. Daarom is het nu tijd om mezelf verder aan u voor te stellen.

Een nieuw gezicht in de school ben ik niet, straks begint mijn tiende jaar op de Meidoorn. Daarvoor heb ik vijf jaar als leerkracht gewerkt op andere scholen voor Speciaal Onderwijs.

Met veel plezier werk ik binnen de muren van de Meidoornschool, omdat ik de leerlingen zo geweldig vind én omdat we een heel fijn team hebben. Ik voel me hier thuis! Het was daarom geen moeilijke beslissing om Interim Directeur te worden. In november vorig jaar heb ik mijn opleiding tot vakbekwaam schoolleider afgerond, het is nu een mooie kans om in de praktijk te brengen wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Met juf Gisela heb ik een prettige samenwerking. We staan met vier handen aan het roer en samen zetten we de koers uit.

Met mijn man Vincent en onze dochter Vera woon ik in Stadskanaal. We hebben het hier goed naar onze zin. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn racefiets. Dat is maar goed ook, want mijn grootste hobby is lekker eten (maken) J. Verder houden we van kamperen en gaan we graag naar concerten.

Op woensdag werk ik niet. De rest van de week ben ik wel in school te vinden. De deur voor een praatje staat altijd open. U bent van harte welkom.

Graag tot ziens!

Vriendelijke groet,

Trea Niezen

 

Maart 2017

Amber

In de voorjaarsvakantie werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze VSO 4 leerling Amber Witwerts. Amber zou 3 april aanstaande 18 jaar zijn geworden. Samen met haar ouders, broer, opa en oma en heel veel anderen die Amber dierbaar waren, hebben we met veel teamleden op vrijdag 24 februari haar uitvaart en begrafenis bijgewoond. In school zijn er twee herinneringsplekken ingericht waar leerlingen haar kunnen herdenken en een blijk van medeleven neer kunnen leggen voor de familie. Als school zullen we ervoor zorgen dat alle correspondentie bij de ouders van Amber terecht komt. We zullen haar oprecht missen en wensen de familie wederom heel veel kracht en sterkte met dit enorme verlies.

Personeelszaken

Meester Bart is na de voorjaarsvakantie op maandag, dinsdag en woensdag  in VSO 1. Op donderdag en vrijdag is juf Elise er voor de leerlingen.

Helaas is het voor juf Regina nog niet mogelijk volledig aan het werk te zijn. Haar herstel gaat langzamer dan haar lief is.

Juf Leonie en haar man zijn de trotse ouders geworden van een prachtige zoon, genaamd Tijmen. We wensen hen gedrieën veel geluk en gezondheid.

Juf Grieta heeft, zoals u bekend is gezondheidsklachten die werk gerelateerd zijn. Ze heeft daarom in overleg moeten besluiten voorlopig afstand te nemen. U bent inmiddels door onze directeur-bestuurder, dhr. M. Wever geïnformeerd hoe de vervanging van juf Grieta is geregeld. We zijn blij dat juf Trea bereid is gevonden zitting te nemen in de directie van de school. Voor juf Grieta beterschap en voor juf Trea succes gewenst!

Sociale weerbaarheid VSO

De weerbaarheidstraining is al enige tijd van start. Via de nieuwsbrief willen wij een korte toelichting geven op de inhoud van de training.

Een aantal leerlingen in het VSO neemt deel aan de weerbaarheidstraining. Momenteel wordt er training gegeven aan een groep jongens. Meester Jasper verzorgt de lessen.

In de lessen wordt op een sportieve en actieve manier gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van de leerlingen. De leerlingen ontwikkelen hierdoor een sterkere houding en uitstraling. Ze leren om zichzelf te verdedigen en om grenzen te stellen. Het accent ligt op het omgaan met verliefdheid, relaties en seksualiteit, zodat ze op een respectvolle manier contact kunnen maken met leeftijdsgenootjes en hierin minder kwetsbaar zijn en zelfverzekerder en sterker worden.

Contactweek

Van 6 maart tot en met 10 maart is de ouder- contactweek.

U ontvangt nog een uitnodigingsbrief waarop u kunt aangeven of u in gesprek wilt met de leerkracht over de vorderingen van uw zoon of dochter.

Bijbelrooster

06 maart: de Barmhartige Samaritaan

13 maart: de Talenten

20 maart: de Werkers in de wijngaard

27 maart: Zacheüs

Februari 2017

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2017. We hopen dat we van een heerlijk voorjaarszonnetje kunnen gaan genieten, fijne vakantie allemaal!

Schoolreisgeld

Er kan weer gespaard worden voor de schoolreisjes en het schoolkamp.

Leerlingen mogen op maandag een bedrag meenemen naar school. U ontvangt van de groepsleerkracht een kwitantie.

Voor de huidige leerlingen in VSO 2 is het nu nog niet duidelijk of ze volgend schooljaar de overgang naar VSO 3 hebben gemaakt en na de zomervakantie mee op schoolkamp gaan.

We adviseren om alvast een begin te maken met het sparen.

Personeelszaken

Na de kerstvakantie is meester Bart Rogaar op maandag en dinsdag begonnen in VSO 1. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Elise er.

Het voornemen is dat Meester Bart na de voorjaarsvakantie ook de woensdag in

VSO 1 zal zijn.

Juf Marjan Wichers en juf Wilma genieten van hun verlof na de geboorte van hun dochters.

In SO 3 zal juf Judith tot de zomervakantie werken en juf Annefleur blijft op donderdag en vrijdag in SO 5.

Juf Regina is weer volledig hersteld en heeft haar eigen taken weer opgepakt.

We wachten met juf Leonie op de komst van haar baby.

Lege flessen

Voor de grote feestavond in Geert Teis en het verwezenlijken van de dromen willen we nog wat extra geld inzamelen.

Daarom willen we lege statiegeldflessen gaan sparen.

Tot half maart kunnen de flessen op school worden ingeleverd.

Dus vraag je vader, moeder, opa, oma, oom, tante, buurtjes, oppas, kennis of collega.

Alle flessen zijn van harte welkom!

Bezoek Rijksmuseum Amsterdam

Dinsdag 28 februari gaan de groepen SO 5, VSO 1 en VSO 2 op uitnodiging van de gemeente Amsterdam een bezoek brengen aan het Rijksmuseum te Amsterdam.

Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam een bus beschikbaar gesteld voor het vervoer. We gaan ervan uit dat het een leerzame en onvergetelijke dag gaat worden.

Januari 2017

 

Een nieuw jaar

 

We zijn het jaar 2017 goed van start gegaan met de leerlingen.

Leerlingen hadden er weer zin in en collega’s hadden de voorbereidingen weer op orde.

Laten we er een mooi, werkzaam, constructief jaar van maken. We wensen elkaar daarbij gezondheid toe!

Voorleesontbijt en Projectweek

Op woensdag 25 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. De leerlingen in het SO kunnen, als ze dat willen, met een lege maag naar school komen. Onder het genot van een heerlijk ontbijt wordt er voorgelezen door…….(en dát is nog een verrassing!).

Op de dag van het voorleesontbijt start ook de project week t/m 3 februari 2017.

Het thema van het project is: Cultuur

Personeel

Blij nieuws van Juf Wilma! Ze is op 6 januari bevallen van Jasmijn Merte, een gezonde dochter en zusje van Liselotte, Matthijs en Sophie. We feliciteren Wilma en haar man van harte!

Juf Leonie geniet van haar verlof. We wachten af wanneer haar baby geboren gaat worden.

Juf Joke is weer van de partij! Op dinsdag en vrijdag is ze gewoon weer lekker aan het werk in SO 4.

Meester Bart heeft op maandag en dinsdag zijn werk weer opgepakt in VSO 1. Fijn dat je er weer bent! Juf Elise is de rest van de week in VSO 1.

Meester Samuël is nog aan het herstellen, hij zal zo nu en dan in school zijn op therapeutische basis.

Meester Juroen heeft de ochtenden zijn assistentiewerk weer hervat. Voor de  zwemlessen is Meester Jos nog beschikbaar.

Eten met ouders

De maand februari staat weer in het teken van ‘eten met ouders’. U ontvangt hierover een uitnodiging van de leerkracht(en) om gezellig met alle leerlingen en ouders van de groep van uw zoon/dochter te komen eten.

Verrassing

De leerlingen van het VSO werden onlangs zeer blij verrast met een cadeautje van ‘Stichting Hippisch Centrum de Kanaalstreek’.

De leerlingen mogen gratis en voor niets op de vrijdagmiddag komen paardrijden bij ‘Vita Nostra’, aan de manegelaan in Stadskanaal. Dit voor de periode van januari t/m april 2017. Vanzelfsprekend zijn we hier ongelofelijk blij mee!

December 2016

Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest zal worden gevierd op maandag 5 december aanstaande. Vanzelfsprekend hopen we op een prachtig Sinterklaasfeest voor jong én oud!

Kerstviering

Het kerstfeest zal donderdagmiddag 22 december aanstaande gezamenlijk met u als ouders/verzorgers worden gevierd in de kerk. U ontvangt hiervoor een uitnodigingsbrief waarin de aanvangstijd en de straatnaam van de kerk  zal worden vermeld. Het zal voor de leerlingen fantastisch zijn wanneer u allen komt.

Ouderportaal

In de periode voor de kerstvakantie ontvangt u een informatieve brief over de ingebruikname van het ouderportaal. Daarnaast ontvangt u per e-mail de accountgegevens om te kunnen inloggen op het ouderportaal. We hopen door het openstellen van het ouderportaal op een (nog) betere communicatie en betrokkenheid tussen school en u als ouders/verzorgers.

Personeelszaken

Er zijn op dit moment veel collega’s afwezig of gedeeltelijk afwezig.

Meester Bart is op arbeidstherapeutische basis binnen de school aanwezig. Hij treft voorbereidingen om in januari een gedeeltelijke start te kunnen maken in VSO 1.

Juf Leonie Tuin vervangt meester Bart. Inmiddels lukt dat, vanwege haar zwangerschap, niet meer de volledige week. Juf Klazien is op woensdag en donderdag in VSO 1.

Voor de kerstvakantie gaat juf Leonie met zwangerschapsverlof. We hopen dat ze gaat genieten van haar vrije tijd!

Meester Samuël is gedeeltelijk afwezig. Hij kampt met gezondheidsklachten. We  hopen dat hij baat heeft bij behandeling.

Juf Wilma is deze week met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Annefleur Bal zal op donderdag en vrijdag in SO 5 voor de groep staan.

Juf Joke is weer in school te vinden op dinsdag en vrijdag. Ze doet allerlei werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis. Ze hoopt na de kerstvakantie weer volledig hersteld te zijn.

Meester Juroen is eveneens op therapeutische basis in school aan de slag.

Juf Regina werkt de ochtenden loonvormend en de middagen nog therapeutisch.

We hopen dat zij snel weer volledig hersteld zal zijn zodat ze haar taken weer op kan pakken.

Naast mensen die wat langer wegens ziekte uit de school zijn, waren er ook collega’s die getroffen werden door de griep.

Er zijn weinig invallers binnen de school. Bovendien was in het nieuws te horen hoe de huidige flexwet ons belemmert in het soepel inzetten van invallers.

Tot nu toe is één groep een dag vrij geweest vanwege een tekort aan invallers. Het blijft wat ons betreft een noodsituatie, maar we willen de veiligheid in school wel kunnen garanderen.

We proberen alles voor de leerlingen zo stabiel mogelijk te laten verlopen; collega’s zetten zich in om het samen op te lossen om het zo vertrouwd mogelijk te laten zijn. Soms komen collega’s een dag extra werken. Heel fijn dat er zo wordt meegedacht. We kunnen zo samen tot een goede oplossing komen.

Bijbelvertelrooster

Maandag       05 december: Koning David

Maandag       12 december: Zacharias en Elisabeth

Maandag       19 december: Maria ontmoet de engel

Donderdag    22 december: Jezus wordt geboren

Kerstvakantie

Vrijdag 23 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie.

We zien elkaar in het nieuwe jaar op maandag 9 januari 2017.

Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een gezellige jaarwisseling!

November 2016

SO 3

Juf Amanda is vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie op woensdag voor andere taken in de school ingezet. Haar taken in de groep worden door juf Judith vervangen. Dat is voor leerlingen een rustige oplossing.

Medezeggenschapsraad

We zijn dit jaar met een vacature voor de oudergeleding begonnen, maar gelukkig zijn we weer compleet en hebben we voltallig kunnen vergaderen.

De MR bestaat nu uit drie ouders:  Bruun Jongbloed (voorzitter), Caroline Hettinga en Marco Scholte en drie personeelsleden: Immy Kerbof, Ineke Veldhuis en Ciska de Haan (secretaris). De MR heeft ook een eigen e-mailadres, waarop we te benaderen zijn. Dit is: mr@meidoonschool.picto.nl

Namens de MR: Ciska de Haan

Geert Teis

Een groep studenten van het Noorderpoortcollege heeft met een opdracht een bedrag gewonnen om daarmee het winnende project uit te voeren.

Hun project is een feestavond met leerlingen van de Meidoornschool waarbij wensen worden vervuld.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart samen met de school en de schoolcommissie.

De feestavond in Geert Teis is gepland op 11 mei 2017. Noteert u deze datum alvast op de kalender?

Op deze avond worden naast optredens van leerlingen en gasten, de beelden van de vervulde wensen getoond.

De leerlingen zijn afgelopen vrijdag ingelicht en de reacties waren enthousiast!

We genieten van de voorpret.

 

Schoolreisje/ schoolkamp

Aan het einde van elk schooljaar gaan leerlingen op schoolreis/ schoolkamp.

Om verschillende redenen willen we de activiteit over de zomervakantie heen tillen naar het begin van het nieuwe schooljaar.

Dat betekent dat er dit schooljaar geen schoolreis/ schoolkamp wordt georganiseerd.

De mogelijkheid om voor schoolreis/ schoolkamp te sparen wordt vroegtijdig aangeboden.

Het al geplande schoolreisje van 13 juli 2016 vervalt hierdoor.

Sint Maarten

Vrijdag 11 november lopen de leerlingen van het SO Sint Maarten. Aan het eind van de middag gaan ze bij de deuren langs binnen de school. De collega’s hebben de voorbereidingen al getroffen. Er wordt hard gewerkt aan prachtige lampionnen.

Contactweek

In de week van 21 tot en met 25 november zal er een contactweek zijn.

U krijgt een aparte brief met een opgavestrookje waarop u kunt aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht van uw zoon/dochter.

De leerkracht neemt dan contact met u op om een afspraak te maken, zodat u op de hoogte kunt worden gebracht van de vorderingen van uw zoon/dochter.

Fruit in school

Dit schooljaar nemen we deel aan het project EU-Schoolfruit. Het stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken lang gratis drie stuks groente/fruit per leerling per week. Tijdens de 20 weken schoolfruit maakt de school gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruitdigibord. De schoolfruitleveringen starten in de week van 7 november 2016 en lopen t/m de week van 10 april 2017. We doen mee om de volgende redenen:

  • Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
  • Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
  • Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
  • Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
  • Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers. Het programma valt onder de Europese Schoolfruitregeling en wordt financieel ondersteund door de Europese Unie. Vanzelfsprekend hopen we dat alle leerlingen enorm zullen genieten van het EU- Schoolfruit.

Bijbel vertelrooster

07 november:  Mozes in het biezen mandje

14 november:  De uittocht uit Egypte

21 november:  Ruth

28 november:  Jona in de walvis.

Kinderboekenweek

Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is: ‘Oma’s en opa’s, voor altijd jong’.

Tijdens de Kinderboekenweek zullen er diverse activiteiten rondom dit thema worden georganiseerd. U zult er vast en zeker over lezen en horen.

Herfstvakantie

Van 17 oktober tot en met 21 oktober hebben we herfstvakantie. Maandag 24 oktober gaan we weer van start. Alvast een fijne vakantie gewenst!

Parkeren

Op verzoek van het Uitvaartcentrum aan het begin van de Vlaanderenlaan willen we u vragen niet te parkeren op hun terrein.

Natuurlijk willen we rekening met hun wensen houden zodat er prettige verhoudingen blijven bestaan tussen de buren in de Vlaanderenlaan.

De ruimte bij het oude Lefiergebouw is wel beschikbaar voor parkeren tijdens wegbrengen en ophalen van uw zoon of dochter.

Personeelszaken

Juist vorige week is er een brief mee gegaan met recente ontwikkelingen op personeel gebied. Vandaar de korte informatie in deze nieuwsbrief.

Juf Ilonka, invalster binnen de Meidoornschool, is bevallen van een gezonde dochter, Emily. We feliciteren beide ouders van harte!

5 oktober is de dag van de Leraar.

Ter ere daarvan is er een traktatie voor het team. We waarderen hun inzet en liefde voor hun vak.

Ouderontmoetingsaavond

Op maandagavond 10 oktober organiseert de schoolcommissie een ouderontmoetingsavond. U krijgt daar een uitnodiging voor.

Ouderportaal

Een ouderportaal is een digitaal systeem dat u als ouders in staat stelt enkele gegevens van uw kinderen online in te zien.

Het doel is de communicatie tussen school en ouders te ondersteunen en uit te breiden, de ouderbetrokkenheid te versterken en de communicatie met ouders te verbeteren. Intern zijn we bezig een ouderportaal voor u als ouders/verzorgers open te stellen. De Meidoornschool gebruikt het leerlingvolgsysteem ParnasSys, waaraan het ouderportaal gekoppeld is. Zodra we beleidsmatig en organisatorisch alles afgerond hebben zullen we u als ouders/verzorgers nader informeren hoe het ouderportaal door u gebruikt kan gaan worden.

Bijbelrooster

03 oktober: Abraham op reis

10 oktober: Geboorte Izak

24 oktober: Jakob en Esau                     

31 oktober: Jozef

Nieuw schooljaar

Met enthousiasme zijn alle collega’s aan het nieuwe schooljaar begonnen.

Afgelopen maandag zijn ook de leerlingen weer van start gegaan.

We gaan er samen een goed jaar van maken waarin het werkplezier een grote rol mag spelen.

Website

Nieuwsbrief kwijt of niet ontvangen? Graag attenderen we u op de website van de school. Hier vindt u het meest actuele nieuws maar ook de informatie vanuit de groepen, daarnaast zijn er prachtige foto’s van allerlei activiteiten te vinden waar u vast veel plezier aan kunt beleven.


Studiedag

Woensdag 7 september is er een studiedag voor het hele team.

Alle leerlingen zijn die dag vrij.

 

Personeelszaken

Juf Marjan Wichers is op 4 augustus bevallen van een dochter, Merel Madelief.

We feliciteren haar en haar gezin met deze prachtige dochter.

In de zomervakantie is meester Jasper geopereerd. Gelukkig knapt hij nu weer op en hoopt op korte termijn weer op school te kunnen beginnen.

Meester Bart is op arbeidstherapeutische basis van start gegaan in VSO 1.

Juf Regina heeft eveneens op arbeidstherapeutische basis haar werk hervat.

We hopen dat Bart en Regina naar verwachting kunnen opbouwen.

Alle andere collega’s zijn van start gegaan volgens de planning die voor de zomervakantie gemaakt is.

Informatieve ouderavond

Nogmaals herinneren we u eraan dat de informatieve ouderavond voor het SO en VSO gepland staat op dinsdag 13 september 2016, aanvang 19.00 uur. U ontvangt voor deze avond een aparte uitnodiging.

Bijbelvertelrooster

05 september In het begin: schepping van de vissen, vogels en landdieren*

12 september In het begin: de schepping van de mens*

19 september De ark van Noach:1e deel. bouwen en inladen dieren*

26 september De ark van Noach: 2e deel. varen, uitladen, regenboog*

*Kijkbijbel

 

Juli en Augustus 2016

Certificering

Tijdens de certificeringsavond die onlangs is geweest kregen alle leerlingen van VSO 1, 2 en 3 het schoolcertificaat 2015-2016 overhandigd. Dit gold ook voor vier leerlingen van VSO 4. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond en een nog meer geslaagd schooljaar voor de leerlingen. Het schoolcertificaat werd uitgereikt aan leerlingen die deelnamen aan praktijkvakken en LOL-stages en daarbij leerdoelen behaalden. Extra aandacht ging uit naar Dennis Rath. Dennis behaalde onlangs in Nieuwegein zijn assistent fietsenmakerscertificaat niveau 1. Dit was mogelijk door een samenwerking aan te gaan met de gemeente Stadskanaal en de fa. Altaflex uit Musselkanaal. Dhr. Wybe Pol van Altaflex heeft het afgelopen schooljaar een dagdeel in school praktische- en theoretische fietstechnieklessen gegeven aan een groepje jongeren waaronder Dennis van de Meidoornschool. Alle jongeren hebben met succes het certificaat behaald. Een geweldig resultaat!

Koken SO

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zal het koken met leerlingen in het SO niet meer op het lesrooster staan. Het koken voor de leerlingen van de groep Sterren blijft.Het koken met jonge leerlingen leverde te weinig onderwijsresultaten op waardoor we hebben besloten de onderwijstijd efficiënter in te zetten.Voor de leerlingen in het VSO verandert er niets, zij leren zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan en daar hoort vanzelfsprekend ‘je eigen potje leren koken’ bij.

Problemen met vervanging.

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. De bedoeling van de wet is om tijdelijk personeel meer kans te geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. De wet kent ook een zogenaamde ketenbepaling met het risico dat er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste baan voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt van invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof is of studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school. U begrijpt dat er geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden. Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het onwenselijk dat de directeur of de interne begeleider ingezet worden om in te vallen.Hoewel wij ons uiterste best doen om ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school kan dan gedwongen zijn om groepen kinderen naar huis te sturen. U zult in voorkomende situaties zo vroeg mogelijk worden geïnformeerd.

Schoolgidsen en bijlage schoolgidsen 2016-2017

De schoolgidsen van het SO en het VSO zullen voor de zomervakantie op de website worden geplaatst. Indien uw e-mailadres niet bekend is bij ons, kunt u de site raadplegen om de schoolgidsen te lezen. Is uw e-mailadres wel bekend dan zult u de gids(en) per e-mail ontvangen. De bijlages van de schoolgidsen zullen zowel in papieren versie als per e-mail worden verspreid.

Teamuitje

Vrijdag 8 juli zijn alle SO en VSO leerlingen vrij i.v.m. het jaarlijkse personeelsuitje van het team.

 

Zomervakantie

We gaan op naar de zomervakantie met veel gezellige afsluitende activiteiten.

Schoolreisje, afscheidsfeestjes en andere gezellige dagen.

Donderdag 14 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen.

Ze krijgen dan alle werk, werkjes en het portfolio mee naar huis.

We hebben zomervakantie tot en met zondag 28 augustus. Maandag 29 augustus zijn de leerlingen weer hartelijk welkom voor een nieuw schooljaar!

 

We wensen iedereen een geweldige zomervakantie!

Juni 2016

Certificeringsavond

Dinsdag 21 juni is de feestelijke certificering voor de VSO leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd. We hopen op uw komst!

Ontwikkelingsperspectief Plan

Dinsdag 21 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de ontwikkelingsperspectief besprekingen die op school plaatsvinden aangaande uw zoon/dochter. U wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw zoon/dochter. We benadrukken dat deze besprekingen een verplichtend karakter hebben, u wordt vriendelijk doch dringend verzocht op de gemaakte afspraak te komen.

Personeelszaken

Juf Inge geniet volop van haar zoon Ruben en haar verlof.

Ze zal na de zomervakantie haar werk weer hervatten. Geniet ze, Inge!

Juf Ciska werkt weer volop in het SO. Voor de lessen van de VSO leerlingen in de Spont is juf Ilonka beschikbaar.

Meester Bart zal in de komende weken een voorzichtige start maken binnen de school. Fijn dat we hem dan vaker zullen zien!

Juf Petra heeft haar uren in de school weer opgebouwd, fijn dat dit weer lukt!

Juf Sabine is op zaterdag 7 mei moeder geworden van Koen.

Wij feliciteren haar en Ronnie met hun zoon! Geniet van elkaar en het verlof. Juf Elise Borst zal de vervanging blijven doen in VSO 3.

Juf Regina is momenteel afwezig in verband met behandeling.

We wensen haar sterkte toe.

Juf Marjan Wichers is zwanger. Ze verwacht haar baby in de zomervakantie. We wachten met haar af!

Fietsexamen

Dinsdagmiddag 31 mei jongstleden werd het praktisch fietsexamen afgenomen voor een aantal leerlingen in het VSO. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en de politie controleerden de kandidaten langs het parcours. Na afloop hoorden alle deelnemers dat het examen voor iedereen succesvol was verlopen. Met een prachtig diploma in de tas én lovende woorden van de politie waren alle geëxamineerde leerlingen dik tevreden.

Feestelijke ouderavond

‘Gezellig, feestelijk, sportief, muzikaal en prachtig mooi weer’ zo kan de feestelijke ouderavond 2016 worden samengevat. De verkoop van heerlijke versnaperingen en spelletjeskaarten heeft netto € 217,87 opgeleverd. Dit bedrag komt ten gunste van de schoolcommissie.

April en Mei 2016

Lentemarkt

De onlangs gehouden Lentemarkt heeft maar liefst een netto opbrengst opgeleverd van € 816,45!  Een fantastisch bedrag, wat tegoed komt aan de kas van de schoolcommissie.Een ieder die haar ‘steentje’ aan deze markt heeft bijgedragen willen we nogmaals hartelijk bedanken!

De schoolcommissie kan alle extra inkomsten (banketstaven- en paaseitjesactie) goed gebruiken om vervolgens weer leuke activiteiten of speelmaterialen voor de leerlingen te kunnen bekostigen.

Cadeautjes

De school is blij verrast met een aantal cadeautjes vanuit de middenstand van Stadskanaal. Dhr. J. Kruit, vader van één onze leerlingen, heeft bemiddeld in de contacten. Zo kwam hij met een picknicktafel van de Praxis en een gebruikte WII van Play-it voor het VSO.

Het SO ontving een spiksplinternieuwe WII van de Intertoys. Cadeaus waar de leerlingen veel plezier aan kunnen beleven. Namens alle leerlingen willen wij de genoemde ondernemers en dhr. J. Kruit hartelijk bedanken!

Personeelszaken

Juf Inge is op Tweede Paasdag bevallen van een zoon, Ruben.

We feliciteren Inge en haar partner met de geboorte van hun zoon en wensen hen gezondheid en geluk toe!

Juf Emmie heeft de uitslag van de keuring ontvangen en zij zal definitief niet terugkeren binnen de school. We vinden het jammer om Emmie te moeten missen als juf en collega.

We wensen haar alle goeds toe in haar persoonlijk leven.

Juf Ciska is nog in een traject naar een goede diagnose. We leven met haar mee. Gelukkig is juf Ciska wel therapeutisch aan het werk.

Meester Bart verblijft nog thuis. We wensen hem sterkte.

Juf Petra is halve dagen op school in verband met problemen met haar knie. We hopen dat met rust verbetering zal optreden.

Meester Jasper heeft vorige week een chirurgische ingreep ondergaan. Gelukkig is hij al weer begonnen met zijn werk in VSO 2.

Juf Sabine verwacht een baby. Ze gaat met ingang van 13 april met zwangerschapsverlof.

Juf Elise Borst zal, eerst gedeeltelijk, later volledig de vervanging gaan doen in VSO 3.

Juf Marjan Wichers is zwanger. Helaas verloopt de zwangerschap niet naar verwachting en is rust geboden. We wensen juf Marjan sterkte en geduld toe.

In SO 4 vervangt juf Gerda op maandag en juf Immy op dinsdag.

Koningsspelen

In het SO worden op vrijdag 22 april de Koningsspelen gehouden.

We beginnen die dag met een gezamenlijk ontbijt.

Daarna zullen er feestelijke- en sportieve activiteiten voor de leerlingen zijn.

Woensdag 27 april is het Koningsdag en zijn we vrij.

Vakantie

Zaterdag 30 april begint de meivakantie.

Op dinsdag 17 mei worden we weer op school verwacht.

Geniet van de heerlijke vrije tijd

 

Maart 2016

 

Lentemarkt

 

Op vrijdag 18 maart is de lentemarkt van 16.00 uur tot 20.00 uur in de school.

Op dit moment wordt er druk geknutseld om alle kramen goed te vullen.

We hopen dat u allen komt. ‘Zegt het voort, zegt het voort….’.

Contactweek

Van 14 maart tot en met 18 maart is de ouder- contactweek.

U ontvangt nog een uitnodigingsbrief waarop u kunt aangeven of u in gesprek wilt met de leerkracht over de vorderingen van uw zoon of dochter.

Pasen

Donderdag 24 maart is de paasviering voor de leerlingen in school.

Van vrijdag 25 maart tot en met woensdag 30 maart hebben we paasvakantie.

Paaseitjesactie

De paaseitjesactie van de schoolcommissie heeft nu al het mooie bedrag van

€ 713,20 opgebracht.

Geweldig gedaan samen, dank hiervoor aan de schoolcommissie en de leerlingen!

FOX

De VSO leerlingen krijgen een uitnodiging om op donderdag 24 maart een avondje te stappen in FOX.

Er volgt nader bericht!

Bijbelrooster

07 maart: De gelijkenis van de talenten

14 maart: De gelijkenis van de verloren zoon

21 maart: De gelijkenis van de parel

28 maart: Het Paasverhaal.

 

Februari 2016

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is van maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart 2016. We hopen dat we van een heerlijk voorjaarszonnetje kunnen gaan genieten, fijne vakantie allemaal!

Studiedag

Vrijdag 12 februari 2016 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

Lentemarkt

Op 18 maart is de lentemarkt van 16.00 uur tot 20.00 uur.

In de kalender staat op woensdag 24 februari een  knutselavond aangegeven.

We hopen dat vele ouders en collega’s aanwezig kunnen zijn om mooie producten te maken.

Bijbelrooster

01 februari: De storm op het meer

08 februari: Het dochtertje van Jaïrus

15 februari: Bartiméus

22 februari: ZacheƱs                               

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuw jaar

Na de valse start door de weersomstandigheden zijn we nu echt begonnen aan het jaar 2016.

Iedereen is met veel goede moed van start gegaan. We gaan er als team samen met onze leerlingen een positief, leerzaam jaar van maken.

Moonlightshopping:

De schoolcommissie heeft na de succesvolle banketstavenactie in december nóg een geldinzamelingsactie gehouden. Tijdens de moonlightshopping, vrijdag 18 december jongstleden,  heeft de verkoop van kniepertjes, warme chocolademelk en overheerlijke snert bijna € 400,00 opgeleverd!

Een prachtig resultaat waarvoor we, voor een ieder die zich hiervoor heeft ingezet, inclusief de kerstman, een groot DANKJEWEL op zijn plaats vinden.

Inloopmiddag

Op 14 januari is er een inloopmiddag.

U bent welkom om gelijk om 15.00 uur met uw zoon of dochter het werk van de afgelopen periode te bekijken.

Voorleesontbijt en projectweek

Van maandag 25 t/m vrijdag 29 januari is er een projectweek met als thema: Politie.

Op woensdag 27 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt.

Alvast noteren:

Vrijdag 12 februari is er een studiedag voor het team.

Alle leerlingen zijn die dag vrij.

Nieuwsbrief december 2015

Studies

Juf Trea Niezen is afgelopen maand geslaagd voor ‘Leiding geven 1’.

Van harte gefeliciteerd, Trea.

Ze is gelijk verder gegaan met het vervolg: ‘Leiding geven 2’. Succes gewenst daarmee.

Juf Amanda blokt tot nu toe met succes in het Schakelprogramma richting Onderwijskunde. Tot nu toe heeft ze alles behaald.

Juf Ineke Veldhuis doet de opleiding SAW. Elke dinsdag gaat zij naar de opleiding.

Daarnaast is ze bijna elke dag in de school voor (inval)werk.

Juf Marjan Stout, Meester Jasper Withoff en juf Sabine Hoitzing  doen de Master SEN.

Zij behaalden ook reeds de eerste toetsen.

Allemaal sterkte en succes gewenst. Het vraagt tenslotte veel inzet en discipline!

Bijbelvertelrooster

Maandag 07 december: Zacharias en Elisabeth

Maandag 14 december: De aankondiging van Maria

Tekort vervangers

Afgelopen weken hebben we tot twee maal toe een groep moeten afbellen in verband met ziekte van de leerkracht en het ontbreken van een invaller.

Het is binnen onze organisatie van belang dat we goede, liefst voor leerlingen bekende invalleerkrachten en invalassistenten in kunnen zetten.

Momenteel ontbreekt het ons aan invalleerkrachten.

Als we inschatten dat we geen veilige oplossing hebben zullen we tot onze spijt, over moeten gaan tot het afbellen van leerlingen.

Deze ongewenste maatregel passen we alleen in uiterste noodgevallen toe.

We hopen dat u begrip kunt opbrengen wanneer het voor uw zoon of dochter aan de orde is.

Ondertussen zijn we druk aan het zoeken naar nieuwe collega’s die graag op onze school de schouders er onder willen zetten.

Sinterklaasfeest

De spanning begint alweer te stijgen,

zullen we dit jaar ook weer bezoek krijgen?

Sinterklaas en zwarte Pieten:

 “van harte welkom”, wat zal iedereen weer genieten.

Neem voor ieder  wat leuks of lekkers mee,

dan zijn alle leerlingen zeer tevree.

Vanzelfsprekend hopen we op een prachtig Sinterklaasfeest voor jong én oud!

Het Sinterklaasfeest zal worden gevierd op vrijdag 4 december aanstaande.

Kerstvakantie

Vrijdag 18 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie.

We zien elkaar in het nieuwe jaar op maandag 4 januari 2016.

Kerstviering

Het Kerstfeest wordt dit jaar voor alle leerlingen in school gevierd. Naast een heerlijke kerstlunch zal in kerstsfeer stil worden gestaan bij de geboorte van Jezus. De vieringen vinden zowel in het SO als in het VSO plaats. Er zal worden gezongen en met prachtige verhalen en beelden zal het kerstverhaal worden verteld.

Volgend jaar zal de kerstviering weer in de kerk worden gevierd, het is wat dat betreft voor ouders en opa’s en oma’s nog even weer een

Recent nieuws

10
jan

Nieuwsbrief januari 2018

De nieuwsbrief van januari staat online.

Lees meer »

21
dec

Afscheid VSO leerlingen

Er is een fotoalbum van het afscheid van een aantal VSO leerlingen toegevoegd.  

Lees meer »

» Meer nieuws