ZMLK De Meidoornschool

Personeelszaken

Juf Iris en juf Aranka zijn weer terug in school. Beide mochten genieten van respectievelijk zwangerschaps- en ouderschapsverlof. We zijn blij dat beide collega’s terug in school zijn. Nogmaals dank aan alle collega’s die extra hebben willen werken ten tijde van Aranka en Iris hun afwezigheid. Juf Aranka en juf Iris ‘welcome back’!Juf Ita heeft onlangs een knieoperatie ondergaan, ze huppelt en springt (bijna) alweer als een pinguïn in het rond.Voor het schooljaar 2018-2019 is de bemensing voor de groepen zo goed als ingevuld. Een aantal onderwijsassistenten heeft een uitbreiding van een dag gekregen, daarnaast heeft onze invalster Eline Koster een vaste benoeming gekregen. Proficiat allemaal!   Het ziekteverzuim binnen de Meidoornschool lag in het afgelopen schooljaar tussen de vier en vijf procent. Een percentage waar we, gezien het gemiddelde ziekteverzuim binnen de vereniging, best tevreden over mogen zijn.

Participasta avond

Donderdag 7 juni is de eerste participasta avond. U heeft hierover inmiddels informatie en een uitnodiging ontvangen. We hopen dat het u zal bevallen én smaken!

OntwikkelingsPerspectiefPlan

Dinsdag 12 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan van uw zoon/dochter op school. U bent hiervoor inmiddels uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw zoon/dochter. We benadrukken nogmaals dat deze bespreking een verplichtend karakter heeft. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht hierbij aanwezig te zijn.

Schoolreis en schoolkamp

Er kon vanaf februari alweer gespaard worden voor de schoolreisjes en het schoolkamp. Zoals u weet zijn de schoolreisjes en het schoolkamp aan het begin van het nieuwe schooljaar in plaats van aan het einde van dit schooljaar.

Leerlingen mogen op maandag een bedrag meenemen naar school. U ontvangt van de groepsleerkracht een kwitantie. We adviseren wederom om alvast een begin te maken met het sparen. Een aantal leerlingen van VSO 2 zal binnenkort van de leerkracht horen of zij volgend schooljaar naar VSO 3 gaan zodat deze leerlingen kunnen gaan sparen voor het schoolkamp

Certificering praktijkvakken en LOL stages, afscheid

Op vrijdagmiddag 13 juli zullen de VSO leerlingen die in aanmerking komen voor een certificaat van één van de praktijkvakken of de Leren Op Locatie stages in het zonnetje worden gezet. Het is altijd weer een prachtig moment om met elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, te vieren dat er in het afgelopen schooljaar wéér doelen zijn behaald. Dit geldt voor de leerlingen maar zeer zeker ook voor de teamleden.Twee VSO leerlingen zien we na de zomervakantie niet meer terug in school. Nathalie en Gienus kunnen de school vaarwel zeggen doordat zij aan het werk gaan. Het afscheidsfeestje zal eind 2018 worden gevierd met de leerlingen die rond de kerst afscheid gaan nemen. Nathalie en Gienus: “van harte gefeliciteerd met jullie welverdiende baan”!

De Vreedzame school 

Thema ‘We zijn allemaal anders’ 

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

In het SO en VSO gaat het over:

- het verkennen van de families van de leerlingen

- verschillen en overeenkomsten in de klas

- verschillen en overeenkomsten tussen families centraal

- verschillen en overeenkomsten in de school aan bod

- verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten  

- levensbeschouwingen

- hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de eigen familie,  de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen.  Naast  lesactiviteiten is de manier waarop wij als team zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. (We maken kinderen  bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet kan). Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  ‘anders zijn mag’. 

Mei 2018

Koningsspelen

Op een zonovergoten vrijdag 20 april werden de Koningsspelen gehouden. In, buiten en binnen de school was het één en al gezelligheid, vrolijkheid én heerlijkheid…..

Vrijdagsmorgens opende  juf Trea op het plein de dag met het Koningslied 2018 ‘Fitlala”  van Kinderen voor Kinderen. Daarna konden de leerlingen in het SO genieten van het Koningsontbijt. Met de opgedane energie kon er ’s morgens en ’s middags naar hartenlust deelgenomen worden aan het spelletjescircuit op het plein. Voor iedereen was er tussen de middag een heerlijk bruin bolletje met een kroket of twee…... 

Schoolcommissielid dhr. Jan Kruit wist een week voor de Koningsspelen hiervoor twee sponsoren te vinden. De 200 bolletjes werden geschonken door de fa. Borgesius en de (glutenvrije-) en rundvleeskroketten door snackbar ‘het Gemaaltje’. Namens team en leerlingen een hartelijk dank hiervoor, het heeft ons allen meer dan goed gesmaakt!

        Nieuw meubilair

Donderdag 19 april en vrijdag 20 april was het een komen en gaan van tafels en stoeltjes, van vrachtwagens en stoere sterke mannen die hulp kregen van stoere sterke VSO leerlingen.

Het oude meubilair ging de school uit en het nieuwe meubilair moest de school weer in. Kortom er was hectiek en dus waren het onrustige dagen voor team en  leerlingen, ook omdat het samenviel met de Koningsspelen. Desondanks heeft iedereen zijn uiterste best gedaan om in de hectiek er  het beste van te maken en dat is meer dan gelukt!

Kom gerust even voor- of na schooltijd de school binnen om het nieuwe meubilair te bewonderen.

Vrije dagen en vakantie

 

Van vrijdag 27 april 2018 tot en met vrijdag 11 mei 2018 hebben we meivakantie.

De pinkstervakantie is voor de leerlingen van 21 mei 2018 tot en met 23 mei 2018.

Alle leerlingen zijn die dagen vrij van school en stage.

We wensen iedereen een hele fijne en hopelijk zonnige vakantie toe!

Dodenherdenking

SO Blauw en VSO 4 zullen woensdag 25 april aanstaande rouwboeketten bezorgen bij twee monumenten in de gemeente Stadskanaal. Ze worden neergelegd bij het 'Joods Monument' en het 'Generaal Maczek Monument'. Beide monumenten zijn geadopteerd voor het schooljaar 2017-2018 door de Meidoornschool. Het Nationaal Comité ‘4en5mei’ is de organisatie die adoptie van oorlogsmonumenten mogelijk maakt. Het Nationaal Comité ‘4en5mei’ heeft als taak richting, inhoud en vorm te geven aan herdenken en vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

Als school hebben we dezelfde taak en daarom hebben we, naast de lessen over de Tweede Wereldoorlog in de klas, de monumenten geadopteerd.

Het 'Joods oorlogsmonument' in Stadskanaal is opgericht ter nagedachtenis aan de 136 Joodse medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter op transport zijn gesteld naar de vernietigingskampen en niet zijn teruggekeerd. Het ‘Generaal Maczek Monument’ herinnert de inwoners van Stadskanaal aan de bevrijding van hun stad op 12 april 1945 door het Poolse bataljon 'Strelcow Podhalanskisch', onder leiding van generaal S.W. Maczek.

Weggeef winkel

De voucher die iedere maand bij de nieuwsbrief gevoegd was is komen te vervallen. Alle   leerlingen weten inmiddels de route naar de winkel goed te vinden zodat er iedere maand ‘nieuwe’ kledingstukken of  accessoires gescoord kunnen worden.

Fietsexamen 

Dinsdag 24 april jongstleden heeft een aantal VSO leerlingen het praktisch fietsexamen afgelegd. Een afvaardiging van Veilig Verkeer Nederland beoordeelde de examenkandidaten die op hun fiets een parcours door Stadskanaal moesten afleggen.

Alle leerlingen kwamen in het bezit van het felbegeerde fietsdiploma.

Toppers, nogmaals van harte gefeliciteerd!

 

 

Bijbelvertelrooster

 

     14 mei: Pinksterverhaal

     28 mei: Petrus en Johannes genezen een man

Afscheid juf Grieta

Onder het genot van een hapje en een drankje namen we afscheid van juf Grieta op de locatie Ervaarwater aan de Scheepswerfstraat te Stadsknaal.

Op de website van Scholengroep Perspectief staat vermeld:

Op vrijdag 13 april heeft Grieta Vosselman afscheid genomen van Z.M.L.K. de Meidoornschool. Jarenlang was ze als directeur verbonden aan de school, waar ze veel heeft bijgedragen aan goed onderwijs voor kinderen. Nu is het tijd om te genieten van haar welverdiende vrije tijd.
We willen haar via deze weg nogmaals bedanken voor alles wat ze voor de school, de kinderen en hun ouders, de teamleden en de vereniging heeft betekend”.

 

Donderdag 26 april komt juf Grieta  in school afscheid nemen van alle leerlingen.Alle kinderen en teamleden van de Meidoornschool sluiten graag aan bij wat al is gezegd: we wensen je alle goeds voor de toekomst en hopen dat je gezondheid weer helemaal optimaal wordt!

 

Schoolreis en schoolkamp

Er kon vanaf februari alweer gespaard worden voor de schoolreisjes en het schoolkamp. Zoals u weet gaan de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar in plaats van aan het einde van dit schooljaar op schoolreis en schoolkamp.Leerlingen mogen op maandag een bedrag meenemen naar school. U ontvangt van de groepsleerkracht een kwitantie. We adviseren wederom om alvast een begin te maken met het sparen.

Participasta avond

Denkt u aan de participasta avond donderdag 7 juni? Inmiddels heeft u via de mail de eerste aankondiging ontvangen. We hopen dat u komt! De uitnodiging met daarbij de aanmeldstrook voor deze avond volgt binnenkort!

 

 

 

   

April 2018

Koningsspelen

In het SO worden op vrijdag 20 april de Koningsspelen gehouden.

We beginnen die dag met een gezamenlijk ontbijt.

Daarna zullen er feestelijke- en sportieve activiteiten voor de leerlingen zijn.

We hopen vanzelfsprekend op een geslaagde dag!

Personeelszaken

De griepepidemie ligt gelukkig (bijna) achter ons. Deze keer heeft de griep in zijn laatste periode veel leerlingen en collega’s te pakken gehad. Dankzij extra inzet van diverse collega’s hebben we veel groepen draaiende kunnen houden. Waarvoor, ook vanaf hier, onze dank!

Voor de leerlingen was en is het best wennen dat er bij ziekte een wisseling van collega’s op de werkvloer plaatsvindt. Desalniettemin gaat hier onze voorkeur naar uit in plaats van dat we groepen leerlingen thuis moeten houden. We hopen hiervoor op uw begrip.

Juf Regina heeft besloten een dag minder te gaan werken. De woensdag zal zij met ingang van woensdag 4 april tot aan de zomervakantie vervangen gaan worden door juf Gea. Juf Gea heeft inmiddels kennisgemaakt op school. Ook vanaf hier een hartelijk welkom en veel plezier gewenst! Juf Regina geniet van je extra vrije tijd!

Vrije dagen en Vakantie

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is de school gesloten. Dinsdag 3 april is de school weer geopend en zijn alle leerlingen weer van harte welkom.

De meivakantie is van 27 april tot en met 13 mei 2018. Maandag 14 mei hopen we iedereen weer te mogen begroeten.

We wensen u en jullie allen hele fijne Paasdagen, een fijne Hemelvaartsdag en een zonnige vakantie!

Afscheid juf Grieta

U bent op de hoogte gebracht middels een per e-mail verstuurde brief van onze directeur bestuurder dhr. M. Wever, dat juf Grieta heeft besloten te stoppen met werken. Juf Grieta haar wens is haar afscheid in kleine kring te houden. Als team, medezeggenschapsraad en schoolcommissie zullen we onder het genot van een hapje en drankje dit doen op vrijdag 13 april 2018. Indien je als leerling of u als ouders/verzorgers een kaart of iets dergelijks aan haar wilt geven kunt u dit voor vrijdag 13 april afgeven bij de administratie van de school. We zullen er vanzelfsprekend voor zorgen dat alles bij juf Grieta terecht komt

Gezonde School

In de voorjaarsvakantie heeft de muur tussen de keuken en de personeelskamer een ‘kleine’ metamorfose ondergaan. Al langere tijd hadden we namelijk de wens om vanuit de keuken middels een luik, koffie, thee en kleine versnaperingen te kunnen serveren. Gaandeweg ontstond het idee om in het kader van efficiëntie en werkdrukverlaging een automatiek te realiseren. Dit is gelukt!  De eerste dag in april zal de automatiek worden geopend. Om te vieren dat we een kleine FEBO hebben gerealiseerd, kan er daags na Pasen gratis een overheerlijke eierbal of overgebleven chocoladepaaseitjes uit de muur worden getrokken tussen 12.00-12.30 uur. We willen u hierbij van harte uitnodigen.

Omdat we dit schooljaar ook van start zijn gegaan om het vignet ‘Gezonde School’ binnen te halen kan er ook een stuk fruit worden gehaald.

 

Om alvast te noteren: Sportdag en OPPdag

Donderdag 7 juni is de sportdag voor alle leerlingen.

Dinsdag 12 juni vinden alle oudergesprekken plaats rondom het ontwikkelings perspectiefplan. We vinden het belangrijk deze datum nu al door te geven omdat het verplicht is dat ouders/verzorgers bij deze bespreking aanwezig zijn (zie hiervoor ook de schoolgids).

De leerkracht van uw zoon/dochter maakt te zijner tijd een tijdsafspraak met u voor deze dag.

De Vreedzame School

In dit blok staat in het SO het thema ‘we hebben hart voor elkaar’ centraal in het VSO is het thema ‘we zijn aardig voor elkaar’.

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen ‘hart voor elkaar’ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en  zich in de gevoelens van anderen  te  verplaatsen.  Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.  Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. 

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat ‘afkoelen’ belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. 

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.  De lessen gaan over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt.  

We leren de kinderen dat ze mogen ‘passen’. Op school wordt het  steeds ‘gewoner’ om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

De lessen zijn gericht op

- het besef dat iedereen gevoelens heeft;

- het herkennen en benoemen van gevoelens;

- dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende

  gevoelens kunnen oproepen;

- elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien    hoe anderen zich voelen; 

- het mogen hebben van gevoelens als boosheid of  angst; 

- het gaat erom hoe je ermee omgaat; 

- het nadenken waarom je boos wordt en welk gedrag je

  dan vertoont;

- eerst afkoelen als je boos bent, anders kun je niet

  nadenken over een oplossing;

- het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en

  wat dat met je doet;

- het nadenken wat je kunt doen als iemand zich in de groep

  niet prettig voelt;

- hoe je het voor elkaar kunt opnemen;

- hoe je het met elkaar leuk kunt hebben;

- het samen bedenken en verzorgen van een les die

  iedereen leuk vindt.

 

Tips voor thui

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. Bespreek wat je kunt doen als je boos bent: 

- gemeen terugdoen

- de ander z’n zin geven,   

- je  terugtrekken,  

- weten wat je wilt,    

- rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wil. Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

Nieuw meubilair

We zien uit naar het nieuwe meubilair dat binnenkort geleverd gaat worden. Voor het oude meubilair is een prachtige bestemming gevonden voor een school in Afrika.

Naast het inrichten van de klassen zijn we ons aan het oriënteren hoe we de leerpleinen in de gangen kunnen gaan inrichten. Ook hiervoor zijn de ideeën in een ver gevorderd stadium.

 

 

Bijbelvertelrooster

 

09 april: Mozes in het biezenmandje

16 april: Mozes de prins

23 april: Uittocht uit Egypte

Koningsspelen

 

In het SO worden op vrijdag 20 april de Koningsspelen gehouden.

We beginnen die dag met een gezamenlijk ontbijt.

Daarna zullen er feestelijke- en sportieve activiteiten voor de leerlingen zijn.

We hopen vanzelfsprekend op een geslaagde dag!

 

Personeelszaken

 

De griepepidemie ligt gelukkig (bijna) achter ons. Deze keer heeft de griep in zijn laatste periode veel leerlingen en collega’s te pakken gehad. Dankzij extra inzet van diverse collega’s hebben we veel groepen draaiende kunnen houden. Waarvoor, ook vanaf hier, onze dank!

Voor de leerlingen was en is het best wennen dat er bij ziekte een wisseling van collega’s op de werkvloer plaatsvindt. Desalniettemin gaat hier onze voorkeur naar uit in plaats van dat we groepen leerlingen thuis moeten houden. We hopen hiervoor op uw begrip.

Juf Regina heeft besloten een dag minder te gaan werken. De woensdag zal zij met ingang van woensdag 4 april tot aan de zomervakantie vervangen gaan worden door juf Gea. Juf Gea heeft inmiddels kennisgemaakt op school. Ook vanaf hier een hartelijk welkom en veel plezier gewenst! Juf Regina geniet van je extra vrije tijd!

Vrije dagen en Vakantie

 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is de school gesloten. Dinsdag 3 april is de school weer geopend en zijn alle leerlingen weer van harte welkom.

De meivakantie is van 27 april tot en met 13 mei 2018. Maandag 14 mei hopen we iedereen weer te mogen begroeten.

We wensen u en jullie allen hele fijne Paasdagen, een fijne Hemelvaartsdag en een zonnige vakantie!

 

Afscheid juf Grieta

 

U bent op de hoogte gebracht middels een per e-mail verstuurde brief van onze directeur bestuurder dhr. M. Wever, dat juf Grieta heeft besloten te stoppen met werken. Juf Grieta haar wens is haar afscheid in kleine kring te houden. Als team, medezeggenschapsraad en schoolcommissie zullen we onder het genot van een hapje en drankje dit doen op vrijdag 13 april 2018. Indien je als leerling of u als ouders/verzorgers een kaart of iets dergelijks aan haar wilt geven kunt u dit voor vrijdag 13 april afgeven bij de administratie van de school. We zullen er vanzelfsprekend voor zorgen dat alles bij juf Grieta terecht komt.

 

Gezonde School

 

In de voorjaarsvakantie heeft de muur tussen de keuken en de personeelskamer een ‘kleine’ metamorfose ondergaan. Al langere tijd hadden we namelijk de wens om vanuit de keuken middels een luik, koffie, thee en kleine versnaperingen te kunnen serveren. Gaandeweg ontstond het idee om in het kader van efficiëntie en werkdrukverlaging een automatiek te realiseren. Dit is gelukt!  De eerste dag in april zal de automatiek worden geopend. Om te vieren dat we een kleine FEBO hebben gerealiseerd, kan er daags na Pasen gratis een overheerlijke eierbal of overgebleven chocoladepaaseitjes uit de muur worden getrokken tussen 12.00-12.30 uur. We willen u hierbij van harte uitnodigen.

Omdat we dit schooljaar ook van start zijn gegaan om het vignet ‘Gezonde School’ binnen te halen kan er ook een stuk fruit worden gehaald.

 

 

Om alvast te noteren: Sportdag en OPPdag

 

Donderdag 7 juni is de sportdag voor alle leerlingen.

Dinsdag 12 juni vinden alle oudergesprekken plaats rondom het ontwikkelings perspectiefplan. We vinden het belangrijk deze datum nu al door te geven omdat het verplicht is dat ouders/verzorgers bij deze bespreking aanwezig zijn (zie hiervoor ook de schoolgids).

De leerkracht van uw zoon/dochter maakt te zijner tijd een tijdsafspraak met u voor deze dag.

 

De Vreedzame School

 

In dit blok staat in het SO het thema ‘we hebben hart voor elkaar’ centraal in het VSO is het thema ‘we zijn aardig voor elkaar’.

 

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen ‘hart voor elkaar’ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en  zich in de gevoelens van anderen  te  verplaatsen.  Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.  Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. 

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat ‘afkoelen’ belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. 

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.  De lessen gaan over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt.  

 

We leren de kinderen dat ze mogen ‘passen’. Op school wordt het  steeds ‘gewoner’ om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

 

De lessen zijn gericht op

 

- het besef dat iedereen gevoelens heeft;

- het herkennen en benoemen van gevoelens;

- dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende

  gevoelens kunnen oproepen;

- elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe

  anderen zich voelen; 

- het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; 

- het gaat erom hoe je ermee omgaat; 

- het nadenken waarom je boos wordt en welk gedrag je

  dan vertoont;

- eerst afkoelen als je boos bent, anders kun je niet

  nadenken over een oplossing;

- het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en

  wat dat met je doet;

- het nadenken wat je kunt doen als iemand zich in de groep

  niet prettig voelt;

- hoe je het voor elkaar kunt opnemen;

- hoe je het met elkaar leuk kunt hebben;

- het samen bedenken en verzorgen van een les die

  iedereen leuk vindt.

Afbeeldingsresultaat voor we hebben hart voor elkaar

 

Tips voor thuis

 

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. Bespreek wat je kunt doen als je boos bent: 

- gemeen terugdoen

- de ander z’n zin geven,   

- je  terugtrekken,  

- weten wat je wilt,    

- rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wil. Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

 

Nieuw meubilair

 

We zien uit naar het nieuwe meubilair dat binnenkort geleverd gaat worden. Voor het oude meubilair is een prachtige bestemming gevonden voor een school in Afrika.

Naast het inrichten van de klassen zijn we ons aan het oriënteren hoe we de leerpleinen in de gangen kunnen gaan inrichten. Ook hiervoor zijn de ideeën in een ver gevorderd stadium, we geven u alvast een indruk.

 

 

 

Bijbelvertelrooster

 

09 april: Mozes in het biezenmandje

16 april: Mozes de prins

23 april: Uittocht uit Egypte

Maart 2018

Het thema van het derde blok van de Vreedzame school is

‘we hebben hart voor elkaar’. In het VSO heeft het thema een iets andere benaming, namelijk ‘we zijn aardig voor elkaar’.

In dit blok leren de leerlingen om te gaan met de gevoelens van zichzelf en leren ze zich in te leven in de gevoelens van anderen.

Thema’s als: ik ben blij, ik ben verdrietig, ik ben boos, en ik voel me….. komen aan de orde. In het VSO zal het gaan over het herkennen en benoemen van gevoelens.

Het thema ‘omgaan met boosheid’ bijvoorbeeld, laat leerlingen nadenken over welk gedrag ze vertonen als ze boos zijn, daarnaast leren ze  welk gedrag hen meer of minder boos maakt.

 

Personeelszaken

Prachtig babynieuws! Juf Iris is zondag 18 februari bevallen van een kerngezonde dochter genaamd Elbrig, moeder en dochter maken het goed. Iris kan nog even heerlijk genieten van haar zwangerschapsverlof en de (nu nog) kleine Elbrig. We wensen Iris samen met haar man en kinderen een heel lang gelukkig en gezond leven.

Paasviering en vrije dagen

De Paasviering is voor het SO en VSO op donderdag 29 maart in school. De paascommissie is druk bezig met de voorbereidingen om er een mooie viering van te maken.

De leerlingen hoeven deze dag geen brood mee naar school te nemen omdat iedereen kan gaan genieten van de paaslunch.

Goede Vrijdag 30 maart en Tweede Paasdag 2 april zijn alle leerlingen vrij. Dinsdag 3 april is iedereen weer van harte welkom in school.

 

Meubilair

Inmiddels is het nieuwe schoolmeubilair in bestelling. Nu dit over afzienbare tijd bezorgd gaat worden kan het oude meubilair de deur uit.  Dit betekent dat we op zoek zijn naar een goede bestemming voor het oude schoolmeubilair. Het liefst doneren we dit aan een goed doel. Op dit moment wordt bekeken welke stichting belangstelling heeft. Het zou fantastisch zijn dat het oude meubilair ergens een nieuwe bestemming gaat krijgen.

Ouderbetrokkenheid

Een aantal schoolcommissieleden, zowel  ouders als team, is onlangs van start gegaan om de ouderbetrokkenheid  te vergroten. Er is een verkennend en oriënterend gesprek geweest. U zult vast en zeker meer van deze commissie horen en over de uitwerking van hun plannen.  

Bijbelrooster

Maandag 5 maart: Jakob en Ezau

Maandag 12 maart: Jozef deel 1

Maandag 19 maart: Jozef deel 2

Maandag 26 maart: Palmpasen

 

Voor u gelezen

Veel verborgen leed in jonge gebitten

‘We horen vaak ‘dat het in de familie zit’. Dat is een misverstand’

Arend van Wijngaarden

Het aantal jonge kinderen met melkgebitten vol gaatjes en zelfs ontstekingen blijft groeien. Ouders geven hun kind een flesje mee in bed. Een vorm van verwaarlozing?

Er is al vaker voor gewaarschuwd en tandartsen en consultatiebureaus doen er al wat meer tegen. ,,Toch zien we sinds deze zomer weer aanzienlijk meer kinderen tussen de 2 en 5 jaar die met ernstig aangetaste gebitten naar ons worden doorverwezen door gewone tandartsen’’, zegt kindertandarts Frederik Parrée van het UMCG. ,,Vaak hebben we geen andere keus dan nagenoeg het hele gebit te trekken.’’

De afdeling tandheelkunde van het UMC Groningen en vergelijkbare afdelingen van de ziekenhuizen in Stadskanaal en Drachten krijgen kinderen doorverwezen die er te erg aan toe zijn voor gewone tandartsen. Ze maken zich zorgen. ,,Het is net of een groeiende groep ouders steeds makkelijker wordt met het geven van een flesje ’s nachts’’, zegt Parrée. ,,Flesjes of tuitbekers met pap, melk, limonade of Wicky, je kunt het zo gek niet bedenken. ‘Ja, sorry tandarts, maar we hebben het zo druk. We kunnen het er niet bij hebben dat ons kind ’s nachts wakker wordt’, hoor je dan. Ouders beseffen blijkbaar niet hoeveel ellende ze hun kind bezorgen.’’

Dineke van der Wal, tandarts voor angstige kinderen in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten: ,,Kinderen lurken de hele dag aan flesjes en tuitbekers. We horen vaak dat ouders zelf ook een slecht gebit hebben, dat het in de familie zit. Dat is echt een misverstand. Natuurlijk zijn er verschillen tussen kinderen. Maar ca-riës is zeker te voorkomen door direct vanaf het eerste tandje elke dag te poetsen met tandpasta, en goed te letten op het eet- en drinkpatroon van het kind. Juist als je denkt dat het in de familie zit, is het belangrijk extra goed op het gebit van je kinderen te passen.’’

In een aantal gevallen kan je het verwaarlozing noemen, vindt Parrée. ,,Het sneue is dat kinderen veel langer tandeloos rondlopen als het melkgebit is getrokken. Het kaakbot groeit eroverheen en dan duurt het jaren langer tot de blijvende voortanden doorkomen.’’

Slecht kunnen eten en minder goede ontwikkeling van spraak zijn het gevolg. ,,En ik hoor regelmatig dat kinderen ermee worden gepest op school.’’ Vervolgens groeit het volwassen gebit anders. Kinderen krijgen een ingevallen mondje. ,,De blijvende kiezen schuiven verder naar voren als daar geen melkkiezen zijn. Dan is er dus tegen de leeftijd van 12 een beugel nodig, vaak in combinatie met het weer trekken van blijvende kiezen.’’

En een kind heeft pijn. ,,Al is dat altijd lastig te onderzoeken bij zeer jonge kinderen. Ze geven niet altijd duidelijk aan of ze pijn hebben. Je ziet het vaak wel aan de manier van eten en hoe ze zich gedragen. Aan dat ze liever geen harde of zoete dingen willen eten, bijvoorbeeld. Ik maak ouders mee die helemaal opgetogen zijn als we hun kind hebben behandeld. ‘Ineens eet hij weer goed en is hij een veel vrolijker jongetje’.’’

In 2011 kaartten kaakchirurgen en tandartsen de kwestie al aan en volgde ook landelijke publiciteit. Enkele jaren geleden is er al extra mankracht bij de ziekenhuizen in het Noorden voor gekomen. Naast het UMCG behandelen de ziekenhuizen in Drachten en in Stadskanaal jonge kinderen met gebitsproblemen.

Februari 2018

Studiedag 

We herinneren u er aan dat  maandag 5 februari alle leerlingen vrij zijn in verband met een studiedag van het team.  Alle teamleden zullen verder geschoold worden in het vorm geven aan de Vreedzame- en Feedbackrijke school

Schoolreisgeld

Er kan weer gespaard worden voor de schoolreisjes en het schoolkamp.

Leerlingen mogen op maandag een bedrag meenemen naar school. U ontvangt van de groepsleerkracht een kwitantie.

Voor de huidige leerlingen in VSO 2 is het nu nog niet duidelijk of ze volgend schooljaar de overgang naar VSO 3 hebben gemaakt en na de zomervakantie mee op schoolkamp gaan.

We adviseren u daarom alvast een begin te maken met het sparen.

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart 2018. We hopen dat we van een heerlijk voorjaarszonnetje kunnen gaan genieten, fijne vakantie allemaal!

Opbrengst acties Schoolcommissie

De verkoop van de kniepertjes, kerstbroden en deelname aan de moonlightshopping heeft een netto-opbrengst van € 775,39. Een prachtig resultaat!

Stakingsdag

De acties in het primair onderwijs gaan door. Zoals eerder aangekondigd, gebeurt dat in een estafettevorm. Daarbij wordt er gestart in het noorden van het land. Woensdag 14 februari, Valentijnsdag, zijn  alle vakbondsleden in het primair onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe opgeroepen om te staken. Onder het motto ‘Hart voor het onderwijs’ wordt er gestaakt voor goed onderwijs in Nederland.

De kwaliteit van het primair onderwijs staat onder druk. € 1,4 miljard is nodig voor meer waardering, een eerlijk salaris en minder werkdruk.
Na het noorden volgen er estafetteacties in de rest van het land. Per maand voeren 2 of 3 provincies actie. Daarna wordt het stokje doorgegeven aan de volgende regio. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de actiebereidheid is onder het personeel van Scholengroep Perspectief. We zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen of de school gesloten zal zijn.
 

Personeelszaken

Juf Elise zal maandag 5 februari afscheid nemen. Juf Elise heeft de voorkeur gegeven aan het werken op een basisschool binnen  Scholengroep Perspectief. We vinden het fijn dat Elise meer dagen tot haar beschikking heeft gekregen, daarom hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor je inzet op de Meidoornschool!

Alma Kruize, de schoolschoonmaakster in het VSO heeft na een lange periode van afwezigheid haar werk weer kunnen hervatten. Dana Schwab, de schoolschoonmaakster in het SO is na de kerstvakantie op therapeutische basis gestart. Voor beiden een hartelijk welkom!

 

Bijbelrooster

05 februari: geen i.v.m. studiedag

12 februari: Abraham op reis

19 februari: De geboorte van Izaäk

26 februari: geen i.v.m. voorjaarsvakantie

Voor u gelezen

Apps voor kinderen. Er zijn er duizenden, betaald en gratis, voor op je smartphone of tablet. Maar hoe zit het met de inhoud? Welke apps zijn écht goed? Hoe weet je of ze geschikt zijn voor jouw kinderen?

Kinderen tot 8 jaar spenderen gemiddeld ruim een half uur per dag aan de tablet. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat (Amerikaanse) volwassenen ruim 1 uur per dag aan apps spenderen.

Waarom is een kwalitatief goede app belangrijk?

Volgens speel- en speelgoedexpert Marianne de Valck is hoelang kinderen online spelen minder belangrijk dan waar ze mee spelen. ”Kinderen ontwikkelen zich door te dwalen, door te vallen en op te staan en te genieten van wat ze zelf bedenken. Speelgoed, digitaal en analoog, moet kinderen de mogelijkheid bieden om hun eigen ideeën te ontwikkelen en zelf antwoorden te verzinnen.

Remco Pijpers van 'Mijn Kind Online' onderschrijft dit. In een interview zegt hij: “We voeren vooral discussie over schermtijd, terwijl we het zouden moeten hebben over scherminhoud. Wat bieden we onze kinderen aan? Inhoud moet betrouwbaar zijn, gebruikersvriendelijk en aantrekkelijk. Of iets aantrekkelijk is, is natuurlijk een kwestie van smaak. Goede apps voldoen aan alle kwaliteitscriteria én hebben iets extra’s. Noem het een X-factor. Vaak maakt humor het verschil. Zo’n game tilt kinderen op.

Waar moet je op letten?

Een goede app moet dus prikkelen en uitdagen, net als gewoon speelgoed. Zo’n app maakt optimaal gebruik van digitale mogelijkheden zoals bewegend beeld, geluid, interactie en beloning. Beoordeel een app op basis van deze criteria:

1.    Sluit de app aan bij de belevingswereld van je kind? 

Dat betekent gebruiksvriendelijkheid, passend qua onderwerp en in heldere taal.

2.    Bevat de app informatie voor ouders en/of opvoeders?

Dit is een duidelijke aanwijzing dat de inhoud betrouwbaar is. Een app moet aanvullende info aan ouders en kinderen geven over hoe zij meer kunnen doen met het verhaal. De app moet ouders stimuleren om deel uit te maken van het spel. Ook moeten de contactgegevens van de makers goed te vinden zijn

3.    Is de app visueel aantrekkelijk?


Dit is natuurlijk subjectief, maar een goede app is mooi vormgegeven, bevat humor en niet teveel tekst. Reclame of in-app aankopen zijn duidelijk herkenbaar als reclame, een kind kan niet zomaar geld kunnen uitgeven.

4.    Houdt de app rekening met privacy?

Wordt je kind niet verleid om persoonlijke informatie van zichzelf in te vullen?

5.    Bevat de app niet teveel, maar ook niet te weinig interactie?

Een digitaal prentenboek moet meer zijn dan alleen een verhaal dat wordt voorgelezen. Een digitaal prentenboek moet iets meer zijn dan alleen een verhaal dat wordt voorgelezen. Er moet iets extra’s in zitten

6.    Is de app technisch goed?


Een goede app heeft goed geluid, een duidelijke navigatie, de mogelijkheid om het geluid aan/uit te zetten, er wordt goed Nederlands in gesproken en heeft een korte laadtij

7.    Is er een beloning?


Beloning werkt erg motiverend. Om geboeid te blijven door een app, zijn levels belangrijk. Ze zorgen ervoor dat je kind steeds vaardiger wordt.

Inspiratie nodig?

Jaarlijks worden de Kinder Media Awards uitgereikt, prijzen voor kwalitatief goede apps en websites voor kinderen en jongeren. Apps die een prijs wonnen:

 

·         Heksje en Willem (4-8 jaar)

·         Roodkapje, een sprookje in 3D (4-8 jaar)

·         Het Muizenhuis (4-8 jaar)

·         Peter en de Wolf (6-12 jaar)

 

Ook deze apps hebben de X-factor:

 

·         Letterschool (4-6 jaar) voor het oefenen van schrijfbewegingen

·         Alle apps van Toca Boca (4-8 jaar)

·         Scratch jr. (5-7 jaar) leer je eigen interactieve verhaal te programmeren

·         Minecraft Pocket Edition (4-12 jaar) om je eigen wereld te bouwen

·         Duhboekjes (7-12 jaar) interactieve boekjes

·         Tafelmonsters (6-8 jaar) voor het oefenen van de tafels van 1 tot 10

·         MoMa Art Lab (6-8 jaar, Engelstalig) om zelf kunstwerken te maken

·         Lego Mindstorms Fix The Factory (7-12 jaar) puzzelgame leert je de basisbeginselen van programmeren

·         Los in ’t bos (8-12 jaar) voor natuuronderwijs

·         Apps van kidsweek.nl, Jeugdjournaal, Klokhuis Zoek het Uit, Zapp Tekenapp en SchoolTV beeldbank (8-12 jaar)

·         Wrts (12-18 jaar) om woordjes te oefenen

 

Meer tips nodig?

 

Meer tips over goede apps, inclusief een overzicht van websites en brochures die ouders hierover adviseren, vind je op mediawijsheid.nl/apps.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met expertisecentrum Mediawijzer.net. Bronnen: Iene Miene Media 2015 / Nielsen / speelgoedadvies.nl / mediawijsheid.nl/apps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2018

Acties schoolcommissie

De schoolcommissieleden en een aantal ouders die bereid waren de schoolcommissie te assisteren, zijn voor de kerstvakantie druk geweest met allerlei acties om extra geld binnen te halen. Er werd gestart met de verkoop van kniepertjes.

Kniepertjes die door teamleden konden worden gekocht én worden opgegeten. Er zijn collega’s die kniepertjes voor thuis hadden gekocht, echter deze zijn thuis nooit aangekomen, de desbetreffende collega’s wel….. De kniepertjes waren dus heerlijk! Daarna startte de verkoop van kerstbroden. Leerlingen en hun ouders konden middels een bestellijst lekkere broden voor de kerstdagen bestellen. We hopen dat u ervan heeft genoten. De afsluiting van de decemberactie was de moonlightshopping. Bij de Meidoornkraam kon onder andere lekkere glühwein en warme chocolademelk worden gekocht. De exacte opbrengst is op dit moment nog niet bekend. We zullen hierover berichten in de nieuwsbrief van februari. Wel willen we langs deze weg alle ouders en vrijwilligers bedanken die hun beste beentjes weer hebben voorgezet!

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Onlangs heeft de Medezeggenschapsraad afscheid genomen van Carolien Huttinga die namens de oudergeleding hierin zitting had. Carolien heeft namens de MR een attentie aangeboden gekregen voor haar gedane werkzaamheden binnen de MR. Door het vertrek van Carolien ontstond er een vacature welke inmiddels is ingevuld door Karin Lucassen. Karin is hartelijk welkom geheten en natuurlijk wensen we haar veel plezier en succes binnen de MR.

Personeel

Voor de kerstvakantie hebben we als team tijdens de kerstborrel afscheid genomen van Samuël Kingma, Marjan Wichers en Wilma Draijer. We hebben alle drie de collega’s onder het genot van een hapje en een drankje bedankt voor de jaren die zij zich hebben ingezet op de Meidoornschool!

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen rondom juf Grieta te melden. Juf Grieta haar herstel verloopt moeizaam, dit zeer tegen haar zin. Donderdag 18 januari hoopt zij haar 60e verjaardag te vieren. Indien u haar een kaart wilt sturen kunt u deze inleveren bij de administratie van de school. We zullen ervoor zorgen dat alle verjaardagswensen  bij haar terecht komen.

Serious Request 2017

De spontane geldinzamelingsactie van VSO 4 heeft € 183,00 opgeleverd. Het geld werd verdiend door eigen gemaakte producten te verkopen. In een kort tijdsbestek is dit toch een hele mooie prestatie! Goed gedaan VSO 4! En hoe leuk is het als dat dan ook nog eens op de TV is te zien.

2018

Maandag 8 januari hebben we als team de leerlingen na de kerstvakantie weer mogen verwelkomen door elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dit geldt natuurlijk ook voor u als ouders en verzorgers. We wensen u voor alle dagen in het jaar 2018 gezondheid, geluk en succes!

Voor onze organisatie zal het jaar 2018 in het teken blijven staan van de Vreedzame School, de Feedbackrijke school en de Gezonde school. Ook gaan we dit jaar nieuw meubilair voor de groepen bestellen. In het najaar van 2017 hebben we als team met elkaar gekeken naar meubilair dat meer functioneel en uitdagend is. We hebben een leverancier gevonden die onze ideeën over het nieuwe schoolmeubilair weet te realiseren. De bestelling zal niet zo heel lang meer gaan duren, de levering van het meubilair zal dan in het voorjaar van 2018 zijn. Op dit moment zijn we aan het bekijken welke bestemming we voor het huidige meubilair willen. Ideeën zijn welkom, u kunt het sturen naar info.meidoornschool@sgperspectief.nl.

Bijbelvertelrooster

08 januari: de 12 jarige Jezus in de tempel, eerste les

15 januari: de 12 jarige Jezus in de tempel, tweede les

22 januari: Bruiloft in Kana

29 januari: Jezus roept zijn leerlingen

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Onlangs heeft de Medezeggenschapsraad afscheid genomen van Carolien Huttinga die namens de oudergeleding hierin zitting had. Carolien heeft namens de MR een attentie aangeboden gekregen voor haar gedane werkzaamheden binnen de MR. Door het vertrek van Carolien ontstond er een vacature welke inmiddels is ingevuld door Karin Lucassen. Karin is hartelijk welkom geheten en natuurlijk wensen we haar veel plezier en succes binnen de MR.

 

Personeel

Voor de kerstvakantie hebben we als team tijdens de kerstborrel afscheid genomen van Samuël Kingma, Marjan Wichers en Wilma Draijer. We hebben alle drie de collega’s onder het genot van een hapje en een drankje bedankt voor de jaren die zij zich hebben ingezet op de Meidoornschool!

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen rondom juf Grieta te melden. Juf Grieta haar herstel verloopt moeizaam, dit zeer tegen haar zin. Donderdag 18 januari hoopt zij haar 60e verjaardag te vieren. Indien u haar een kaart wilt sturen kunt u deze inleveren bij de administratie van de school. We zullen ervoor zorgen dat alle verjaardagswensen  bij haar terecht komen.

 

Serious Request 2017

De spontane geldinzamelingsactie van VSO 4 heeft € 183,00 opgeleverd. Het geld werd verdiend door eigen gemaakte producten te verkopen. In een kort tijdsbestek is dit toch een hele mooie prestatie! Goed gedaan VSO 4! En hoe leuk is het als dat dan ook nog eens op de TV is te zien

 

 

2018

Maandag 8 januari hebben we als team de leerlingen na de kerstvakantie weer mogen verwelkomen door elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dit geldt natuurlijk ook voor u als ouders en verzorgers. We wensen u voor alle dagen in het jaar 2018 gezondheid, geluk en succes!

Voor onze organisatie zal het jaar 2018 in het teken blijven staan van de Vreedzame School, de Feedbackrijke school en de Gezonde school. Ook gaan we dit jaar nieuw meubilair voor de groepen bestellen. In het najaar van 2017 hebben we als team met elkaar gekeken naar meubilair dat meer functioneel en uitdagend is. We hebben een leverancier gevonden die onze ideeën over het nieuwe schoolmeubilair weet te realiseren. De bestelling zal niet zo heel lang meer gaan duren, de levering van het meubilair zal dan in het voorjaar van 2018 zijn. Op dit moment zijn we aan het bekijken welke bestemming we voor het huidige meubilair willen. Ideeën zijn welkom, u kunt het sturen naar info.meidoornschool@sgperspectief.nl.

 

Oktober 2017

Inspectiebezoek

Dinsdag 26 september jongstleden heeft de school bezoek gehad van twee inspecteurs van de onderwijsinspectie. Naast het voeren van gesprekken met de directie, de Commissie van Begeleiding, het zorgteam en de stage coördinator en zijn er door de inspecteurs klassenbezoeken afgelegd en zijn ze op locaties geweest waar groepen leerlingen stage lopen. Naast enige aanbevelingen hebben we te horen gekregen dat we aan alle eisen voldoen en dat we trots mogen zijn op datgene wat me met onze leerlingen bereiken. Zowel op cognitief gebied als met het zoeken en vinden van de  juiste werkplekken voor onze leerlingen, bereiken we prachtige resultaten. Al met al waren we dik tevreden met deze feedback en ging het voltallige team, net als alle andere werkdagen, met een brede glimlach aan het eind van de dag naar huis.

Even voorstellen nieuwe schoolcommissieleden:

Hallo,

Mijn naam is Gerard Scholtens, ben getrouwd met Miranda en ben de vader van Noa uit SO 2 ……….. tegenwoordig groep Geel. Ik ben werkzaam bij Collé Rental & Sales als commercieel medewerker verhuur & verkoop van grote bouwmachines, wat een leuke maar hectische en drukke baan is.

Mag in mijn vrije tijd, graag met mijn beide dames leuke dingen doen. Soms een beetje mountainbiken en lekker languit op de bank filmpje kijken hoort er ook bij.

Ik zit al een aantal jaren in de schoolcommissie van de Meidoornschool, wat ik met veel plezier doe. Dit termijn hebben ze mij de voorzittershamer gegeven. We zullen als schoolcommissie met z’n allen de schouders er onder zetten.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Scholtens

Hallo lezers van de nieuwsbrief!

Mijn naam is Anja Strockmeijer en ik ben als nieuw lid gestart in de schoolcommissie van de meidoornschool. Sinds een jaar ben ik als pleegouder betrokken op de meidoornschool omdat Nikita toen voor het eerst naar de meidoornschool ging. Nikita zit in groep rood (SO1). 

Ik ben getrouwd met Jan Aike, we hebben 4 eigen kinderen en 2 pleegkinderen. In mijn vrije tijd lees ik een goed boek of ga ik een uurtje wandelen.

Groetjes Anja

.Diplomering

Donderdag 28 september jongstleden mochten juf Marjan, meester Jasper en juf Sabine hun diploma in ontvangst nemen. Alle drie collega’s hebben na twee jaar flink aan de studie te zijn geweest hun master EN behaald. Nogmaals van harte gefeliciteerd met het behalen van dit prachtige resultaat!

Stakingsdag 5 oktober 2017

Graag herinneren we u eraan dat donderdag 5 oktober 2017 de school dicht is vanwege de landelijke stakingsdag in het primair onderwijs. Alle leerlingen zijn d

Recent nieuws

10
jul

Jaarverslag medezeggenschapsraad

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad staat online.

Lees meer »

29
jun

NIeuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws