ZMLK De Meidoornschool

De organisatie van de school

 

Directeur: Mevr. Trea Niezen

Adjunct-directeur: Mevr. Gisela Nap

Administratie: Mevr. Anneke Potze

De school telt 1 augustus 2017 ongeveer 116 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Op de Meidoornschool werken groepsleerkrachten, al of niet in deeltijd. Het onderwijs wordt ondersteund door leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een zwemonderwijzer, twee psychologen, een logopedist, een kinder-fysiotherapeut, een psychomotorisch spel-therapeute, een schoolarts, een administratieve kracht en een conciërge.

Overlegstructuur

  • Schoolbeleid - voltallige teamvergadering en / of de medezeggenschapsraad.
  • Organisatie en uitvoering -  voltallige team- vergadering
  • Activiteiten en hand- en spandiensten - ouderraad  

Indeling klassen

De groepen in de school zijn samengesteld op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau en even- tuele specifieke problematiek. Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen. In kleine groepen, die regelmatig worden opgesplitst in niveau-groepen, wordt de leerstof zeer gedifferentieerd aangeboden.

 

Recent nieuws

26
apr

Voetbal

Een aantal VSO juffen, meesters en leerlingen van het VSO speelden op donderdag 26 april...

Lees meer »

25
apr

Nieuwsbrief mei online

De nieuwsbrief van mei 2018 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws