ZMLK De Meidoornschool

De organisatie van de school

 

Directeur: Grieta Vosselman

Interim Directeur: Mevr: Trea Niezen
Adjunct-directeur: Mevr. Gisela Nap

Administratie: Mevr. Anneke Potze

De school telt 1 augustus 2017 ongeveer 116 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Op de Meidoornschool werken groepsleerkrachten, al of niet in deeltijd. Het onderwijs wordt ondersteund door leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een zwemonderwijzer, twee psychologen, een logopedist, een kinder-fysiotherapeut, een psychomotorisch spel-therapeute, een schoolarts, een administratieve kracht en een conciërge.

Overlegstructuur

  • Schoolbeleid - voltallige teamvergadering en / of de medezeggenschapsraad.
  • Organisatie en uitvoering -  voltallige team- vergadering
  • Activiteiten en hand- en spandiensten - ouderraad  

Indeling klassen

De groepen in de school zijn samengesteld op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau en even- tuele specifieke problematiek. Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen. In kleine groepen, die regelmatig worden opgesplitst in niveau-groepen, wordt de leerstof zeer gedifferentieerd aangeboden.

 

Recent nieuws

10
jan

Nieuwsbrief januari 2018

De nieuwsbrief van januari staat online.

Lees meer »

21
dec

Afscheid VSO leerlingen

Er is een fotoalbum van het afscheid van een aantal VSO leerlingen toegevoegd.  

Lees meer »

» Meer nieuws