ZMLK De Meidoornschool

Samenvatting overleg leerlingenvervoer 20 sept. 2011

Met een afvaardiging van de Baldakijn, de Meidoornschool, schoolmaatschappelijk werk en twee medewerkers van de Gemeente Stadskanaal hebben we weer even om tafel gezeten. Dit overleg is bedoeld om de algemene gang van zaken rond leerlingenvervoer te bespreken, en niet voor individuele situaties. Voor dit laatste kan men contact zoeken met de gemeenteambtenaar vervoer, de schooldirecteur of het schoolmaatschappelijk werk.

Overleg leerlingenvervoer

In het jaarlijkse overleg met de gemeente, de Meidoornschool en de Baldakijn zijn de volgende zaken besproken:

  • de gedragscode: afspraken over niet te vroeg kinderen afzetten bij school (voor 8.30 uur) en roken in bijzijn van kinderen worden opnieuw met de vervoerder besproken. Na schooltijd is de chauffeur verantwoordelijk voor de kinderen tot het kind is uitgestapt, de ouder is verantwoordelijk dat er iemand thuis is die het kind opvangt.

  • Parkeren: er wordt door de gemeente gekeken of de groenstrook bij de parkeerlus verhard kan worden tot aan de Europalaan, omdat ook daar vaak taxi’s geparkeerd worden. Ouders/verzorgers rijden nog af en toe tussen de taxi’s door, dit mag echt niet! Ook parkeren tussen de garageboxen is niet de bedoeling. Men kan kortdurend parkeren aan de kant van de Baldakijn, of aan de andere kant van de hoge flat.

  • Strooibeleid: de gemeente heeft toegezegd dat de parkeerlus voortaan op doorde-weekse dagen meeneemt in de strooiroute. De stoepen zijn verantwoordelijkheid van de scholen en de Dolfijn, mogelijk kunnen ze hier samen een oplossing voor vinden.

Recent nieuws

26
apr

Voetbal

Een aantal VSO juffen, meesters en leerlingen van het VSO speelden op donderdag 26 april...

Lees meer »

25
apr

Nieuwsbrief mei online

De nieuwsbrief van mei 2018 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws