ZMLK De Meidoornschool

Groep GEEL

SO Geel

In deze groep zitten op dit moment 10 leerlingen, 3 jongens en 7 meisjes. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 9 en 11 jaar. Juf Marjan S is op maandag, dinsdag en woensdag in de groep, juf Annefleur op donderdag en vrijdag.

Als klassenassistenten zijn juf Aranka (maandag en vrijdag), Meester Bart (dinsdag)en juf Finy (woensdag en donderdag) bij ons in de groep.

We werken aan de hand van verschillende thema’s.

Naast de seizoenen en feesten werken we over thema’s als ik en zintuigen. Ook zijn er projectweken, dan werkt de hele school over hetzelfde thema.

De activiteiten in de groep worden afgestemd op de individuele mogelijkheden van het kind.

Iedere dag beginnen we met een inloop waarbij de kinderen zelfstandig aan tafel gaan werken, daarna vertellen we in de kring. Aan de hand van picto’s bekijken we wat we die dag gaan doen.

Dat zijn o.a. de volgende activiteiten:

-Lezen:

We werken met de methode Veilig leren lezen, elk kind werkt op zijn eigen niveau.

-Rekenen:

We werken met ‘rekenmappen’ elk kind werkt op zijn eigen niveau

aan getallen en tellen, meten en wegen, geldrekenen en klokkijken. Dit doen we met behulp van ontwikkelingsmateriaal, spelvormen(winkeltje spelen) en praktijksituaties (jezelf meten, wegen). Soms werken we met werkbladen.

-Sociale vaardigheden:

Aan de hand van de methode ‘de Vreedzame School’ werken we aan: Het leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De kinderen leren om zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en voor de gemeenschap en open te staan voor de verschillen tussen de mensen.

-Mondelinge taal:

Op verschillende manieren proberen we taal te stimuleren. Dat kan d.m.v. kringgesprekken, liedjes, voorlezen, school-tv kijken, poppenkastspel, plaatjes bekijken en benoemen.

-Motoriek en creativiteit:

Op maandag hebben we gymnastiek en op donderdag gaan we zwemmen. Daarnaast hebben we één of twee keer per week muziek, beeldende vorming, dramatische vorming en spelontwikkeling.

Op maandagochtend openen we de week, dit doen we samen met SO blauw en groen. Er wordt dan een Bijbelverhaal verteld.

We willen de kinderen een veilige omgeving bieden waar ze zich prettig voelen zodat ze zich binnen hun eigen mogelijkheden volop kunnen ontwikkelen.

Recent nieuws

10
jul

Jaarverslag medezeggenschapsraad

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad staat online.

Lees meer »

29
jun

NIeuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws