ZMLK De Meidoornschool

Groep GROEN

SO Groen

Deze groep bestaat uit 14 leerlingen. 12 jongens en 2 meisjes in de leeftijd tussen 7 en 10 jaar. Iedere dag is meester Adriaan in de groep. De klassenassistenten zijn op maandag en dinsdag juf Ellen en juf Ilonka, op woensdag meester Bart en op donderdag en vrijdag juf Ineke.

Iedere dag beginnen de kinderen bij de inloop met een zelfstandig werkje. Daarna starten we in de kring, waarin er wordt geoefend met de kalender en het dagprogramma wordt aan de hand van picto’s doorgenomen. Vaak mogen de kinderen hun belevenissen dan ook vertellen.

Op maandag beginnen we de week samen met SO Geel en SO Blauw in de personeelskamer d.m.v. een weekopening waarin wekelijks een bijbelverhaal centraal staat.

De kinderen krijgen in SO Groen diverse vakken. Enkele vakken (lezen en rekenen) zijn groepsdoorbrekend. Dat wil zeggen dat de kinderen dan naar een klas gaan waar ze met leerlingen uit diverse klassen op hun eigen niveau werken. Veilig Leren Lezen of Estafette zijn de leesmethodes.

Rekenen wordt gegeven uit rekenmappen waarin diverse onderdelen aan de orde komen, zoals rekenbewerkingen uitvoeren, hoeveelheden benoemen, geldrekenen, meten en wegen. En klokkijken.

De vakken die in de eigen groep iedere week aan bod komen zijn: Woordenschat, schrijven, natuur en techniek, drama en muziek, beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid), verkeer en spelontwikkeling.

Daarnaast is er iedere dinsdagmiddag gymnastiek (gegeven door juf Ciska) en op donderdagmiddag wordt er in de school gezwommen (meester Juroen).

Iedere vrijdag zijn er 2 praktijkblokken waarin groepjes van verschillende samenstelling aan diverse activiteiten, zoals dans, muziek, drama, techniek, koken, enz. kunnen deelnemen.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen in de klas en in de school en besteden daarom veel tijd aan de sociale vaardigheden. Een prachtig hulpmiddel is hierbij is de, dit jaar voor het eerst gebruikte, methode “De Vreedzame School” waarin kinderen leren dat het fijn is om elkaar te helpen, hoe je conflicten oplost en je verantwoordelijk voelen. En, dat je er mag zijn, wie je ook bent en hoe je er ook uitziet

Recent nieuws

10
jul

Jaarverslag medezeggenschapsraad

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad staat online.

Lees meer »

29
jun

NIeuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws